Tìm thấy 499 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. MBA trong tầm tay - Quản lý chất lượng toàn diện

Tác giả: George, Stephen; Đoàn Thị Thu Hà; Trịnh Đức Vinh; Wemerskirch, Arnold.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh ; Tinh văn Media 2009Nhan đề song song: The portable MBA total quanlity management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 MB100T.

142. MBA trong tầm tay tổng quan

Tác giả: Bruner, Robert F; Eaker, Mark R; Minh Hà; Nhật An; Trịnh Đức Vinh.

Ấn bản: Lần đầu tiên xuất bản tại Việt NamKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh; Tinh văn Media 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 M100T.

143. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

144. Nguyên lý kinh tế học T.2 Kinh tế học Vĩ mô

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 339 NG527L.

145. Phân tích tài chính và tài trợ doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Việt Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332 PH121T.

146. Management competing in the new era

Tác giả: Bateman, Thomas S; Snell, Scott.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

147. 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H103TR.

148. Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm; Nguyễn Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

149. Kinh tế học quốc tế: Lý thuyết và chính sách T.1 Những vấn đề thương mại quốc tế

Tác giả: Krugman, Paulk.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 337 K312T.

150. Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Lương Văn Úc; Đặng Hồng Sơn; Nguyễn Thị Bích; Trần Cao Khải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 GI-108T.

151. Contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M; Hill, Charles W. L.

Ấn bản: International ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 2000Nhan đề song song: Management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 C430T.

152. Yoruba hometowns community, identity, and development in Nigeria

Tác giả: Trager, Lillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.896 Y600-O.

153. Development and democracy in India

Tác giả: Sharma, Shalendra D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.95 D202-O.

154. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ dùng cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: Lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332.071 GI108TR.

155. What is Sarbanes-Oxley?

Tác giả: Lander, Guy P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.07 WH110I.

156. Sharing rising incomes

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington. The world bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339.2 SH100R.

157. International Business 01/02

Tác giả: Maidment Fred.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.88 I-312T.

158. MBA trong tầm tay - Chủ đề nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh

Tác giả: Bruner, Robert F; Bruner, Robert F; Heilly, Dan D'; Lại Hồng Vân; Trịnh Đức Vinh.

Ấn bản: Lần đầu tiên xuất bản tại Việt NamKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh; Tinh văn Media 2008Nhan đề song song: The portable MBA in entrepreneurship case studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 MB100T.

159. Lý thuyết giá cả và sự vận dụng

Tác giả: Hirshleifer, Jack; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Văn Chất; Võ Trực Điền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 L600TH.

160. Văn hóa kinh doanh

Tác giả: Dương Thị Liễu; Đỗ Thị Ngọc Anh; Phạm Hương Thảo; Trần Đức Dũng; Trương Thị Nam Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.4 V115H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L