Tìm thấy 499 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Từ điển Kinh tế tài chính Ngân hàng

Tác giả: Lê Văn Tề.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.003 T550Đ.

162. Hệ thống hóa văn bản pháp luật về quản lý kinh tế các văn bản pháp luật về tài chính

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

163. Strategic benchmarking reloaded with six sigma improve your company's performance using global best practice

Tác giả: Watson, Gregory H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

164. Việt Nam on the path of rennewal

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 303.48 V308N.

165. New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy

Tác giả: Koh Tommy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Superskill Grphics, Ltd 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.2 N200W.

166. Từ điển kinh tế kinh doanh Anh - Việt Khoảng 20.000 thuật ngữ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Đức Dủ; Nguyễn Khắc Minh; Nguyến Mạnh Tuân.

Ấn bản: Xb. lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

167. Hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng hợp tác trong kinh doanh - Mẫu hợp đồng phân loại cụ thể và các biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý khi ký kết, thực hiện hợp đồng

Tác giả: Quý Long; Kim Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

168. Sự tuyệt chủng của con người kinh tế

Tác giả: Shermer, Michael; Khương Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330 S550T.

169. Lợi thế cạnh tranh Tạo lập và duy trì thành tích vượt trội trong kinh doanh

Tác giả: Porter, Michael E; Nguyễn Hoàng Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2009Nhan đề song song: Competitive Advantage.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.6 L462TH.

170. Latin America's economic development confronting crisis

Tác giả: Dietz, James L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.98 L110-I.

171. Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Minh; Nguyễn Trí Dĩnh; Nguyễn Văn Thường; Phạm Huy Vinh; Trần Khánh Hưng.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa bổ sung lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.959 GI-108T.

172. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Tác giả: Lê Văn Tư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T305T.

173. Giáo trình kinh tế phát triển Dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành

Tác giả: Phạm Ngọc Linh; Ngô Thắng Lợi; Nguyễn Thị Kim Dung.

Ấn bản: tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 GI-108T.

174. Quản lý dự án xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Đáng.

Ấn bản: Tái bản có bổ sung theo những văn bản quy định mới nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tổng hợp Đồng Nai 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105L.

175. 江村经济 - 中国农民的生活

Tác giả: 费李通; 译: 戴可景.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外语教学与研究 2010Nhan đề song song: Peasant life in China : A field study of country life in the Yangtze valley.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.951 江000村.

176. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

177. Hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo quyết định 15/QĐ- BTC, thông tư 20/TT-BTC, thông tư 21/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính T.1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H350TH.

178. Crafting and executing strategy text and readings

Tác giả: Thompson, Arthur A; Gamble, John (John E.); Strickland, A. J. (Alonzo J.).

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR102T.

179. Kinh tế tri thức ở Việt Nam quan điểm và giải pháp phát triển Sách chuyên khảo

Tác giả: Vũ Trọng Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 K312T.

180. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã và những qui định về quản lý tài chính, tư pháp cán bộ xã, phường, thị trấn Văn bản mới nhất

Tác giả: Hoàng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L