Tìm thấy 499 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Knowledge shared participatory evaluation in development cooperation

Tác giả: Jackson, Edward T; Kassam, Yusuf.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: West Hartford, Conn. Ottawa IDRC Kumarian Press 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300.72 KN400W.

82. Economics principles and practices

Tác giả: Clayton, Gary E. -- Glencoe/McGraw-Hill

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe/McGraw-Hill 2001Nhan đề song song: Glencoe economics principles and practices.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

83. Performance management finding the missing pieces (to close the intelligence gap)

Tác giả: Cokins, Gary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 P206F.

84. Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư Lý thuyết - Tình huống thực tế - Bài tập

Tác giả: Đỗ Phú Trần Tình.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 GI-108TR.

85. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

86. Operations now profitability, processes, performance

Tác giả: Finch, Byron J.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434E.

87. Thị Trường chứng khoán ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Luân; Ngô Minh Châu; Trần Quốc Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 TH300TR.

88. Ukraine restoring growth with equity : a participatory country economic memorandum

Tác giả: -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.947 UKR103N.

89. Thị trường hối đoái

Tác giả: GS.TS Lê Văn Tư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 TH300TR.

90. Quản trị văn phòng doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Hưng; Lê Văn; Nguyễn Văn Đáng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Chính trị quốc gia 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105TR.

91. Kỹ năng quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658 K600N.

92. Giáo trình lịch sử kinh tế

Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh; Phạm Huy Vinh; Trần Khánh Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.09 GI-108TR.

93. Kinh tế vĩ mô phân tích

Tác giả: Phạm Chung; Trần Văn Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

94. 中国学者论全球化与自主

Tác giả: 蔡拓.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.101 中000国.

95. Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế

Tác giả: Idris, Kamil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bản đồ 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 S460H.

96. Nghiệp vụ buôn bán quốc tế

Tác giả: Lê Hiếu Tiên; Hoàng Văn Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thanh niên 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 382 NGH307V.

97. Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011

Tác giả: Nguyễn Hữu Lục; Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2011Nhan đề song song: Annual report credit rating of Vietnam index 2011.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339.095 B108C.

98. Số liệu thống kê vị thế kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam Xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Liên; Tăng Văn Khiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Nhan đề song song: Statistical data on socio - economic posititions of 63 provinces and cities in VietNam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.02 S450L.

99. Ethics and the conduct of business

Tác giả: Boatright, John Raymond.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (15). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 E200TH.

100. Clean money picking winners in the green tech boom

Tác giả: Rubino, John A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 CL200N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L