Tìm thấy 97 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. State and local government politics and public policies

Tác giả: Saffell, David C; Basehart, Harry.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

22. Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Tác giả: Adair, John; Bích Nga; Lan Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008Nhan đề song song: Decision making and problem solving strategies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 K600N.

23. Leadership

Tác giả: Pertulla, Kimberly Hopkins; Spreitzer, Gretchen M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

24. Leading at the speed of growth journey from entrepreneur to CEO

Tác giả: Catlin, Katherine; Matthews, Jana B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cleveland, OH Hungry Minds 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

25. Conversations on success Vol.3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Insight Tennessee 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 C430V.

26. Saving the corporate soul-- & (who knows?) maybe your own eight principles for creating and preserving integrity and profitability without selling out

Tác giả: Batstone, David B.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, Calif. Jossey-Bass 2003Nhan đề song song: Saving the corporate soul-- and (who knows?) maybe your own.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S100V.

27. Business as war battling for competitive advantage

Tác giả: Allard, C. Kenneth (Carl Kenneth).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

28. Văn hoá tổ chức & lãnh đạo Dành cho sinh viên đại học, cao học ngành Quản trị - Kinh tế, giám đốc nhân sự, giám đốc PR, CEO

Tác giả: Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

29. The leader's edge mastering the five skills of breakthrough thinking

Tác giả: Hale, Guy A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, Ill. Irwin Professional Pub. 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.4 L200D.

30. MBA trong tầm tay - Chủ đề quản trị kinh doanh

Tác giả: Cohen, Allan R; Hoàng Hà; Mai Hiên; Nhật An; Trịnh Đức Vinh.

Ấn bản: Lần đầu tiên xuất bản ở Việt NamKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh ; Tinh văn Media 2009Nhan đề song song: The portable MBA in management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.02 MB100T.

31. Stop the meeting I want to get off! how to eliminate endless meetings while improving your team's communication, productivity, and effectiveness

Tác giả: Snair, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York London McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 ST434T.

32. The ethical challenge how to lead with unyielding integrity

Tác giả: McGill, Andrew R; Tichy, Noel M.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 E207H.

33. Nghệ thuật biết thắng từng bước

Tác giả: Trần Nhâm.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2 có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 NGH250TH.

34. Thuật lãnh đạo siêu đẳng Bạn học được gì từ 25 nhà doanh nghiệp kiệt xuất đương đại

Tác giả: Pandya, Mukul; Shell, Robbie; Việt Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 TH504L.

35. Eisenhower on leadership : Ike’s enduring lessons in total victory management

Tác giả: Axelrod, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Jossey-Bass 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.3 E201S.

36. Your next move the leader’s guide to navigating major career transitions

Tác giả: Watkins, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.14 Y400U.

37. Lãnh đạo là phục vụ Đức tin định hướng người lãnh đạo

Tác giả: Blanchard, Ken; Bill Hybels; Chương Ngọc; Phil Hodges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 159 L107Đ.

38. Leadership enhancing the lessons of experience

Tác giả: Hughes, Richard L; Curphy, Gordon J; Ginnett, Robert C.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

39. Surviving change a manager's guide : essential strategies for managing in a downturn

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business School Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S521V.

40. Ai nói Voi không thể khiêu vũ ? Những bí mật chưa được tiết lộ trong hành trình trở lại ngoạn mục cuả IBM

Tác giả: Gerstner, Jr Louis V; Nguyễn Thu Loan; Trần Phương Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 A103N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L