Tìm thấy 97 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Total leadership : be a better leader, have a richer life

Tác giả: Friedman, Stewart D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Massachusetts Harvard Business Review Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 T435A.

62. Management tips

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 M105A.

63. The alliance: managing talent in the networked age

Tác giả: Hoffman, Reid; Casnocha, Ben; Yeh, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Massachusetts Harvard Business Review Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A100L.

64. Leadership and Management for RMIT University

Tác giả: Andrew J., DuBrin; Robert N., Lussier; Christopher, Achua.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia Cengage Learning Australia 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

65. A culture of purpose : how to choose the right people and make the right people choose you

Tác giả: Lueneburger, Christoph; Goleman, Daniel.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C510T.

66. Courage to execute : what elite U.S. military units can teach business about leadership and team performance

Tác giả: Murphy, James D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C435R.

67. What you really need to lead : the power of thinking and acting like an owner

Tác giả: Kaplan, Robert Steven.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Massachusetts; Harvard Business Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 WH110Y.

68. The first 90 days : proven strategies for getting up to speed faster and smarter

Tác giả: Watkins, Michael.

Ấn bản: Updated and expanded [edition].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nhan đề song song: First ninety days.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F313S.

69. Lãnh đạo - Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại : Sách giáo trình

Tác giả: Đinh Việt Hoà; Hoàng Trung Dũng; Đinh Văn HIến.

Ấn bản: Tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Kinh tế Quốc dân 2017Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

70. Nghiên cứu năng suất chất lượng “ Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp "

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn; Phan Chí Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Quốc gia Hà Nội 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

71. Business Advantage Upper-intermediate Personal Joy Godwin

Tác giả: Godwin, Joy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge; Cambridge University Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500S.

72. Achieve with accountability : ignite engagement, ownership, perseverance, alignment & change

Tác giả: Evans, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 A102-I.

73. The art of strategic leadership : how leaders at all levels prepare themselves, their teams, and organizations for the future

Tác giả: Stowell, Steven J; Mead, Stephanie S.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A109T.

74. Firing back : how great leaders rebound after career disasters

Tác giả: Sonnenfeld, Jeffrey A; Ward, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F300R.

75. The mindfulness edge : how to rewire your brain for leadership and personal excellence without adding to your schedule

Tác giả: Tenney, Matt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M311D.

76. Leading through language : choosing words that influence and inspire

Tác giả: Egnal, Bart.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

77. Off-centered leadership : the Dogfish Head guide to motivation, collaboration and smart growth

Tác giả: Calagione, Sam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 O-427R.

78. The Leadership journey : how to master the four critical areas of being a great leader

Tác giả: Burnison, Gary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: ew York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200A.

79. Primal leadership : unleashing the power of emotional intelligence

Tác giả: Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard E; McKee, Annie.

Ấn bản: Tenth anniversary edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR310A.

80. Leading with spirit, presence, and authenticity

Tác giả: Schuyler, Kathryn Goldman.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco: Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L