Tìm thấy 95 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. It's not rocket science : 4 simple strategies for mastering the art of execution

Tác giả: Anderson, Dave.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2015Nhan đề song song: It is not rocket science; Four simple strategies for mastering the art of execution.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-317N.

82. Thoughtfully ruthless : the key to exponential growth

Tác giả: Wright, Val.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 TH435T.

83. Nâng cao kỹ năng công tác xã hội cho lãnh đạo trong việc tiếp dân tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội)

Tác giả: Đoàn Như Quang; TS. Nguyễn Nguyên Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: ĐH Thăng Long, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 361.3 N122C.

84. The high potential's advantage : get noticed, impress your bosses, and become a top leader

Tác giả: Conger, Jay Alden; Church, Allan H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H309H.

85. The mind of the leader : how to lead yourself, your people, and your organization for extraordinary results

Tác giả: Hougaard, Rasmus; Carter, Jacqueline.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M311D.

86. Leadership That Gets Results

Tác giả: Goleman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

87. What Makes a Leader

Tác giả: Goleman, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 WH110M.

88. What Makes a Leader

Tác giả: Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 BL500E.

89. The founder's mentality : how to overcome the predictable crises of growth

Tác giả: Zook, Chris; Allen, James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F400U.

90. Changing your company from the inside out : a guide for social intrapreneurs

Tác giả: Davis, Gerald F; White, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Bussiness Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CH106-I.

91. Creating great choices : a leader's guide to integrative thinking

Tác giả: Riel, Jennifer; Martin, Roger L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR200T.

92. Becoming a resonant leader : develop your emotional intelligence, renew your relationships, sustain your effectiveness

Tác giả: McKee, Annie; Boyatzis, Richard E; Johnston, Frances.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Pub., 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B201-O.

93. Bad leadership : what it is, how it happens, why it matters

Tác giả: Kellerman, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business School Press, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B102L.

94. Leadership on the line : staying alive through the dangers of change

Tác giả: Heifetz, Ronald A; Linsky, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

95. Leading transformation : how to take charge of your company's future

Tác giả: Furr, Nathan R; Nel, Kyle; Ramsøy, Thomas Zoëga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L