Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Harvard business review on the persuasive leader

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business School Pub. Cor. 2008Nhan đề song song: Persuasive leader.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H109V.

2. Leadership

Tác giả: Pertulla, Kimberly Hopkins; Spreitzer, Gretchen M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

3. Leading at the speed of growth journey from entrepreneur to CEO

Tác giả: Catlin, Katherine; Matthews, Jana B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cleveland, OH Hungry Minds 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

4. Capitalism at risk : rethinking the role of business

Tác giả: Bower, Joseph L; Leonard, Herman B; Paine, Lynn Sharp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 C109A.

5. Act like a leader, think like a leader

Tác giả: Ibarra, Herminia.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Harvard Business Review 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A101T.

6. Management tips

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 M105A.

7. The alliance: managing talent in the networked age

Tác giả: Hoffman, Reid; Casnocha, Ben; Yeh, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Massachusetts Harvard Business Review Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A100L.

8. Achieve with accountability : ignite engagement, ownership, perseverance, alignment & change

Tác giả: Evans, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 A102-I.

9. Changing your company from the inside out : a guide for social intrapreneurs

Tác giả: Davis, Gerald F; White, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Bussiness Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CH106-I.

10. Leading change

Tác giả: Kotter, John P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

11. HBR's 10 must reads on change management

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Nhan đề song song: HBR's ten must reads on change management; Harvard business review's 10 must reads on change.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 HBR.

12. The practice of adaptive leadership : tools and tactics for changing your organization and the world

Tác giả: Heifetz, Ronald A; Grashow, Alexander; Linsky, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR101T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L