Tìm thấy 65 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. The Leadership journey : how to master the four critical areas of being a great leader

Tác giả: Burnison, Gary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: ew York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200A.

42. Primal leadership : unleashing the power of emotional intelligence

Tác giả: Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard E; McKee, Annie.

Ấn bản: Tenth anniversary edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR310A.

43. Leading with spirit, presence, and authenticity

Tác giả: Schuyler, Kathryn Goldman.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco: Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

44. It's not rocket science : 4 simple strategies for mastering the art of execution

Tác giả: Anderson, Dave.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2015Nhan đề song song: It is not rocket science; Four simple strategies for mastering the art of execution.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-317N.

45. Thoughtfully ruthless : the key to exponential growth

Tác giả: Wright, Val.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 TH435T.

46. The high potential's advantage : get noticed, impress your bosses, and become a top leader

Tác giả: Conger, Jay Alden; Church, Allan H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H309H.

47. The mind of the leader : how to lead yourself, your people, and your organization for extraordinary results

Tác giả: Hougaard, Rasmus; Carter, Jacqueline.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M311D.

48. The founder's mentality : how to overcome the predictable crises of growth

Tác giả: Zook, Chris; Allen, James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F400U.

49. Changing your company from the inside out : a guide for social intrapreneurs

Tác giả: Davis, Gerald F; White, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Bussiness Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CH106-I.

50. Creating great choices : a leader's guide to integrative thinking

Tác giả: Riel, Jennifer; Martin, Roger L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR200T.

51. Becoming a resonant leader : develop your emotional intelligence, renew your relationships, sustain your effectiveness

Tác giả: McKee, Annie; Boyatzis, Richard E; Johnston, Frances.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Pub., 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B201-O.

52. Bad leadership : what it is, how it happens, why it matters

Tác giả: Kellerman, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business School Press, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B102L.

53. Leadership on the line : staying alive through the dangers of change

Tác giả: Heifetz, Ronald A; Linsky, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.3 L200D.

54. Leading transformation : how to take charge of your company's future

Tác giả: Furr, Nathan R; Nel, Kyle; Ramsøy, Thomas Zoëga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

55. Leading change

Tác giả: Kotter, John P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

56. HBR's 10 must reads on change management

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Nhan đề song song: HBR's ten must reads on change management; Harvard business review's 10 must reads on change.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 HBR.

57. HBR's 10 must reads on mental toughness: with bonus interview of Martin E.P. Seligman

Tác giả: Seligman, Martin E. P; Schwartz, Tony; Bennis, Warren G; Thomas, Robert J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Nhan đề song song: Harvard Business Review's ten must reads on mental toughness.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.101 HBR.

58. HBR guide to leading teams

Tác giả: Shapiro, Mary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2015Nhan đề song song: Harvard Business Review guide to leading teams; Guide to leading teams.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 HBR.

59. HBR's 10 must reads on leadership for healthcare

Tác giả: Lee, Thomas H; Goleman, Daniel; Drucker, Peter F; Kotte, John P.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press; 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.1068 HBR.

60. Authentic leadership

Tác giả: George, Bill; Ibarra, Herminia; Goffee, Rob; Jones, Gareth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A111H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L