Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Spotlight on literature Silver level

Tác giả: Boyd, C. D; Backner, J; Flood, J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington Macmillan/McGraw - Hill 1997Trạng thái: Không có ĐKCB

102. Eyes on the president George Bush : history in essays & cartoons

Tác giả: Heagerty, Leo E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Occidental, CA Chronos Pub. 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

103. Now and then current issues in historical context

Tác giả: Stanford, Judith Dupras.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

104. Marriage and family the quest for intimacy

Tác giả: Lauer, Robert H; Lauer, Jeanette C.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

105. The lord of the rings Pt. 3 The return of the King

Tác giả: Tolkien, J. R. R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; New York. Houghton Mifflin 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

106. Financial reckoning day surviving the soft depression of the 21st century

Tác giả: Bonner, William; Wiggin, Addison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

107. Ron’s road to wealth Insights for the curious investor

Tác giả: Muhlenkamp, Ron; Miller, Wendy Muhlenkamp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

108. Sword of a champion the story of Sharon Monplaisir

Tác giả: Greenberg, Doreen L; Greenberg, Michael; Monplaisir, Sharon; Velikan, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Terre Haute, Ind. Indianapolis, Ind. Wish Pub. Distributed in the U.S. by Cardinal Publishers Group 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

109. Taking sides : Clasing views in United States history Vol.1: The colonial period to reconstruction

Tác giả: Madaras, Larry; SoRelle, James M.

Ấn bản: 12thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill Contemporary Learning Series 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

110. Public relations the profession and the practice

Tác giả: Baskin, Otis W; Lattimore, Dan.

Ấn bản: [5th ed.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

111. West's American Government

Tác giả: Miller, Roger Leroy.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA West Educational Publishing 1999Trạng thái: Không có ĐKCB

112. The American democracy

Tác giả: Patterson, Thomas E.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

113. Mass media law

Tác giả: Pember, Don R; Calvert , Clay.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hil 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

114. What went wrong at enron Everyone's guide to the largest bankruptcy in U.S. history

Tác giả: Fusaro, Peter C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. John Wiley & Sons 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

115. Twanged

Tác giả: Clark, Carol Higgins.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - Boston Grand central 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

116. Business law

Tác giả: Browne, M. Neil; Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

117. Banks to sandberg to grace Five decades of love and frustration with the Chicago cubs

Tác giả: Muskat, Carrie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago,... Contemporary Books 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

118. The ethical challenge how to lead with unyielding integrity

Tác giả: McGill, Andrew R; Tichy, Noel M.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

119. Who rules America? power and politics, and social change

Tác giả: Domhoff, G. William.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

120. An insider's guide to political jobs in Washington

Tác giả: Endicott, William T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY John Wiley & Sons, Inc. 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L