Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. The invention of the kaleidoscope

Tác giả: Rekdal, Paisley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 I-311V.

122. Oklahoma Adventures in time and place

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria; Craven, Jean; Ladson-Billings, Gloria; ; ; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington. - New York McGraw-Hill. School Division 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

123. State and local government politics and public policies

Tác giả: Saffell, David C; Basehart, Harry.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

124. The billion dollar BET Robert Johnson and the inside story of Black Entertainment Television

Tác giả: Pulley, Brett.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.55 TH200B.

125. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

126. Points of view readings in American government and politics

Tác giả: DiClerico, Robert E; Hammock, Allan S.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 P428S.

127. Working in America continuity, conflict, and change

Tác giả: Wharton, Amy S.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.3 W434K.

128. The show the inside story of the spectacular Los Angeles Lakers in the words of those who lived it

Tác giả: Lazenby, Roland.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.323 SH435.

129. Nation of nations a concise narrative of the American republic

Tác giả: Davidson, James West.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 N110-I.

130. In justice inside the scandal that rocked the Bush administration

Tác giả: Iglesias, David; Seay, Davin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 345.73 I-311J.

131. Dream A World

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw Hill 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 DR200M.

132. Rethinking the color line readings in race and ethnicity

Tác giả: Gallagher, Charles A.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.800 R207H.

133. Eisenhower on leadership : Ike’s enduring lessons in total victory management

Tác giả: Axelrod, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Jossey-Bass 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.3 E201S.

134. Ignorance, confidence, and filthy rich friends : The business adventures of Mark Twain, chronic speculator and entrepreneur

Tác giả: Krass, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818 I-309N.

135. Ice blink the tragic fate of Sir John Franklin's lost polar expedition

Tác giả: Cookman, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 919.804 I-300C.

136. Mass media law 2009/2010

Tác giả: Pember, Don R; Calvert, Clay.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343 M109S.

137. Martha Inc. The incredible story of Martha Stewart Living Omnimedia

Tác giả: Byron, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.092 M109H.

138. Annual editions: Dying, death, and bereavenment. 2008/2009

Tác giả: Dickinson, George E; Dickinson, Georgr E; Leming, Michael R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.9 A105N.

139. The unfinished nation a concise history of the American people v. 1. To 1877

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U512F.

140. Legal environment of business 01/02

Tác giả: Stanberry, Kurt.

Ấn bản: 1st edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut Dushkin/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.73 L201G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L