Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Principles of taxation for business and investment planning

Tác giả: Jones, Sally M; Rhoades-Catanach, Shelley C.

Ấn bản: 2009 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343.73 PR311C.

162. American education

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 A104E.

163. Nations at dawn China, Russia, and America

Tác giả: Stoessinger, John George; Stoessinger, John George.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 N110-I.

164. Broadbandits inside the

Tác giả: Malik, Om.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.097 BR400D.

165. Better environmental policy studies how to design and conduct more effective analysis

Tác giả: Susskind, Lawrence.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

166. Ordeal by fire Vol.: 1 The coming of war

Tác giả: McPherson, James M.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, ... McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.7 O-434D.

167. The home buyer's advisor a handbook for first-time buyers and second-home investors

Tác giả: McLean, Andrew James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Nhan đề song song: Handbook for first-time buyers and second-home investors.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 643 H429E.

168. If you were there in 1776

Tác giả: Brenner, Barbara.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Toronto : New York Maxwell Macmillan Canada Bradbury Press Maxwell Macmillan International 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.3 I-309Y.

169. How not to go broke at 102! Achieving everlasting wealth

Tác giả: Berg, Adriane G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 H435N.

170. Leading a learning revolution The story behind Defense Acquisition University's reinvention of training

Tác giả: Anderson, Frank J; Hardy, Christopher R; Leeson, Jeffrey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Pfeiffer 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.0071 L200D.

171. Across the Great Divide explorations in collaborative conservation and the American West

Tác giả: Brick, Philip D; Snow, Donald; Wetering, Sarah van de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.7 A101R.

172. Introduction to law & paralegal studies

Tác giả: Scuderi, Connie Farrell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 349.73 I- 312R.

173. Created equal

Tác giả: Thome, Jess.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.3 CR200T.

174. The Maui millionaires discover the secrets behind the world's most exclusive wealth retreat and become financially free

Tác giả: Finkel, David; Kennedy, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 M111-I.

175. Experiencing race, class, and gender in the United States

Tác giả: Fiske-Rusciano, Roberta; Cyrus, Virginia; Fiske-Rusciano, Roberta.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.097 E207P.

176. American Government

Tác giả: Miller, Roger Leroy; Roger Leroy Miller.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Illinois National textbook company 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

177. The American journey

Tác giả: Appleby, Joyce; Alan Brinkley; James M. McPherson.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw=Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 TH200A.

178. US A narrative history Vol.1 To 1877

Tác giả: Davidson, James West; DeLay, Brian; Heyrman, Christine Leigh; Stoff, Michael B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U521.

179. Daydream believers how a few grand ideas wrecked American power

Tác giả: Kaplan, Fred M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 D112D.

180. Annual edition: State and local government

Tác giả: Stinebrickner, Bruce; Basehart, Harry.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L