Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Electing Jesse Ventura a third-party success story

Tác giả: Lentz, Jacob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

42. Microeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

43. Call me Ishmael tonight a book of ghazals

Tác giả: Agha, Shahid Ali.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

44. America by rivers

Tác giả: Palmer, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 1996Trạng thái: Không có ĐKCB

45. The American tradition in literature (v.1)

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

46. Feminist frontiers

Tác giả: Taylor, Verta A; Rupp, Leila J; Whittier, Nancy.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-HIll 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

47. Business Its Legal, Ethical, and Global Environment

Tác giả: Jennings Marianne Moody.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mason, Ohio Thomson/West 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

48. Annual editions: Education 08/09

Tác giả: Schultz, Fred; Schultz, Fred.

Ấn bản: 35th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher education 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

49. Annual Editions: American History Volume 2: Reconstruction through the present

Tác giả: Maddox, Robert James.

Ấn bản: 19th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill/Dushkin 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

50. Reading and study skills

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

51. Taking sides : Clashing views on educational issues

Tác giả: Noll, Jame Wm; Noll, Jame Wm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

52. Heads in the sand How the Republicans screw up foreign policy and foreign policy screws up the Democrats

Tác giả: Yglesias, Matthew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

53. Introduction to criminal justice

Tác giả: Bohm, Robert M; Haley, Keith N.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

54. Sociology a brief introduction

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 6th, annotated instructor's ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

55. Confessions of a bi-polar mardi gras queen

Tác giả: Etienne, Marie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: California Alluvium books 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

56. Economics

Tác giả: Slavin, Stephen L; Stephen L. Slavin.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

57. The lord of the rings Pt. 1 The fellowship of the ring

Tác giả: Tolkien, J. R. R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; New York. Houghton Mifflin 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

58. The Latino male a radical redefinition

Tác giả: Abalos, David T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder, Co. Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

59. The American tradition in literature: ( v1)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

60. The worst person in the world and 202 strong contenders

Tác giả: Olbermann, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L