Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. The floating bridge prose poems

Tác giả: Shumate, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 FL400B.

62. Connecting a country

Tác giả: Newbacher, Mona.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 900 C430N.

63. The paralegal resource manual

Tác giả: Nemeth, Charles P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 340.023 TH200P.

64. Annual editions: Social Problems 09/10

Tác giả: Finsterbusch, Kurt.

Ấn bản: Edition 36Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.1 A105N.

65. Forbes to the limits pushing yourself to the edge--in adventure and in business

Tác giả: Clash, James M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2003Nhan đề song song: To the limits.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F434B.

66. The maverick and his machine Thomas Watson, Sr., and the making of IBM

Tác giả: Maney, Kevin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 M100V.

67. Bill Gates speaks Insight from the World's greatest entrepreneur

Tác giả: Lowe, Janet.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: John Wiley & Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 B300L.

68. What is Sarbanes-Oxley?

Tác giả: Lander, Guy P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.07 WH110I.

69. Accounting for governmental and nonprofit entities

Tác giả: Wilson, Earl Ray; Kattelus, Susan C; Reck, Jaccqueline L.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

70. An introduction to family social work

Tác giả: Collins, Donald; Coleman, Heather; Jordan, Catheleen.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.82 I-312R.

71. The American tradition in literature

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 9th ed., shorter ed. in one volKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

72. The legal and regulatory environment of business

Tác giả: Reed, O. Lee; Morehead, Jere W; Pagnattaro, Marisa Anne; Reed, O. Lee; Shedd, Peter J.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 L200G.

73. Exploring American history 1 Reading, vocabulary, and Test-Taking Skills

Tác giả: Lefaivre, Phil; Decker, Flo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 E207L.

74. Street lit Teaching and reading fiction in urban schools

Tác giả: Ratner, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 STR201T.

75. Human resource management gaining a competitive advantage

Tác giả: Noe, Raymond A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H511A.

76. Taking Sides: Clashing views on controversial issues in 20th century American history

Tác giả: Madaras, Larry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 T100K.

77. The unfinished nation : A concise history of the American people Vol. 2: from 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, ... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U512F.

78. Gary Cooper off camera a daughter remembers

Tác giả: Janis, Maria Cooper.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Harry N. Abrams 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 791.43 G100R.

79. American history: (v.1) A survey Vol. 1: To 1877

Tác giả: Brinkley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw - Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

80. Island of dreams

Tác giả: Moschowits, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 911.09 I-300S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L