Tìm thấy 214 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Introduction to law & paralegal studies

Tác giả: Scuderi, Connie Farrell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nhan đề song song: Introduction to law and paralegal studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 349.73 I-312R.

82. Give me liberty! an American history

Tác giả: Foner, Eric.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 G300V.

83. Defeating terrorism shaping the new security environment

Tác giả: Howard, Russell D; Howard, Russell D; Sawyer, Reid L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Guilford, Conn. McGraw-Hill Companies 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.32 D200F.

84. Cases in collective bargaining & industrial relations a decisional approach

Tác giả: Dilts, David A; Hilgert, Raymond L.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nhan đề song song: Cases in collective bargaining and industrial relations.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 344.730 C100S.

85. Watch this, listen up, click here inside the 300 billion dollar business behind the media you constantly consume

Tác giả: Verklin, David; Kanner, Bernice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.10973 W110C.

86. Annual aditions: The family

Tác giả: Gilbert, Kathleen R.

Ấn bản: 34th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Higher education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.85 TH200F.

87. The way of the ship America's maritime history reenvisioned, 1600-2000

Tác giả: Roland, Alex; Bolster, W. Jeffrey; Keyssar, Alexander.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 387.509 W112-O.

88. Taking sides: Clashing views on legal issues

Tác giả: Katsh, M. Ethan.

Ấn bản: Edition 13Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 342 T100K.

89. Beyond the shadow of the Senators the untold story of the Homestead Grays and the integration of baseball

Tác giả: Snyder, Brad.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago Contemporary Books 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.357 B200Y.

90. Women in American society an introduction to women's studies

Tác giả: Sapiro, Virginia.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 W429E.

91. Bank management & financial services

Tác giả: Rose, Peter S; Hudgins, Sylvia Conway.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Bank management and financial services.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

92. America a narrative history

Tác giả: Tindall, Goerge Brow; David Emory Shi; Goerge Brow Tindall.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: America Norton & Company 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

93. Total control

Tác giả: Baldacci, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - Boston Grand Central Publishing 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 T435A.

94. Garbage in the cities refuse, reform, and the environment

Tác giả: Melosi, Martin V.

Ấn bản: Rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.72 G109B.

95. Organized interests and American government

Tác giả: Lowery, David; Brasher, Holly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 322.09 O-434G.

96. Dynamic business law the essentials

Tác giả: Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7 D608A.

97. Brand name bullies the quest to own and control culture

Tác giả: Bollier, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.730 BR105D.

98. Government & politics of Texas A comparative view

Tác giả: Halter, Gary M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.9764 G400V.

99. US A narrative history Vol.2 Since 1865

Tác giả: Davidson, James West; DeLay, Brian; Heyrman, Christine Leigh; Stoff, Michael B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U521.

100. Later plays of Eugene O'Neill

Tác giả: O'Neill, Eugene; Bogard, Travis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 812 L110E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L