Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. America a narrative history

Tác giả: Tindall, Goerge Brow; David Emory Shi; Goerge Brow Tindall.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: America Norton & Company 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

102. Phút dành cho mẹ

Tác giả: Johnson, Spencer; Kim Nhung; Ngọc Hân; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Nhan đề song song: One minute for mother.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 PH522D.

103. Total control

Tác giả: Baldacci, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - Boston Grand Central Publishing 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 T435A.

104. Garbage in the cities refuse, reform, and the environment

Tác giả: Melosi, Martin V.

Ấn bản: Rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.72 G109B.

105. Organized interests and American government

Tác giả: Lowery, David; Brasher, Holly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 322.09 O-434G.

106. Dynamic business law the essentials

Tác giả: Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7 D608A.

107. Brand name bullies the quest to own and control culture

Tác giả: Bollier, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.730 BR105D.

108. Government & politics of Texas A comparative view

Tác giả: Halter, Gary M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.9764 G400V.

109. US A narrative history Vol.2 Since 1865

Tác giả: Davidson, James West; DeLay, Brian; Heyrman, Christine Leigh; Stoff, Michael B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U521.

110. Later plays of Eugene O'Neill

Tác giả: O'Neill, Eugene; Bogard, Travis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 812 L110E.

111. Spotlight on literature Silver level

Tác giả: Boyd, C. D; Backner, J; Flood, J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington Macmillan/McGraw - Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 891.40 SP435L.

112. Eyes on the president George Bush : history in essays & cartoons

Tác giả: Heagerty, Leo E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Occidental, CA Chronos Pub. 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.928 E200Y.

113. Now and then current issues in historical context

Tác giả: Stanford, Judith Dupras.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N435A.

114. Marriage and family the quest for intimacy

Tác giả: Lauer, Robert H; Lauer, Jeanette C.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.809 M109R.

115. The lord of the rings Pt. 3 The return of the King

Tác giả: Tolkien, J. R. R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; New York. Houghton Mifflin 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (13). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 823 L300R.

116. Financial reckoning day surviving the soft depression of the 21st century

Tác giả: Bonner, William; Wiggin, Addison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.973 F311A.

117. Ron’s road to wealth Insights for the curious investor

Tác giả: Muhlenkamp, Ron; Miller, Wendy Muhlenkamp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 R430’.

118. Sword of a champion the story of Sharon Monplaisir

Tác giả: Greenberg, Doreen L; Greenberg, Michael; Monplaisir, Sharon; Velikan, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Terre Haute, Ind. Indianapolis, Ind. Wish Pub. Distributed in the U.S. by Cardinal Publishers Group 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 SW434D.

119. Taking sides : Clasing views in United States history Vol.1: The colonial period to reconstruction

Tác giả: Madaras, Larry; SoRelle, James M.

Ấn bản: 12thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill Contemporary Learning Series 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 T100K.

120. Public relations the profession and the practice

Tác giả: Baskin, Otis W; Lattimore, Dan.

Ấn bản: [5th ed.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.2 P505L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L