Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. West's American Government

Tác giả: Miller, Roger Leroy.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA West Educational Publishing 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320 W206T.

122. The American democracy

Tác giả: Patterson, Thomas E.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

123. Mass media law

Tác giả: Pember, Don R; Calvert , Clay.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hil 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343.099 M109S.

124. What went wrong at enron Everyone's guide to the largest bankruptcy in U.S. history

Tác giả: Fusaro, Peter C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. John Wiley & Sons 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.79 Wh110W.

125. Twanged

Tác giả: Clark, Carol Higgins.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - Boston Grand central 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 TW106E.

126. Dành cho mẹ - món quà của tình yêu

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2009Nhan đề song song: For mother - a gift of love.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 H110G.

127. Business law

Tác giả: Browne, M. Neil; Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346 B500S.

128. Mathematics: Course 2 Applications and connections

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ohio Glencoe/ McGraw-Hill 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1). Hư hỏng (6).

129. Banks to sandberg to grace Five decades of love and frustration with the Chicago cubs

Tác giả: Muskat, Carrie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago,... Contemporary Books 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.357 B105K.

130. The ethical challenge how to lead with unyielding integrity

Tác giả: McGill, Andrew R; Tichy, Noel M.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 E207H.

131. Who rules America? power and politics, and social change

Tác giả: Domhoff, G. William.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.5 WH400R.

132. An insider's guide to political jobs in Washington

Tác giả: Endicott, William T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY John Wiley & Sons, Inc. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 I-311S.

133. The invention of the kaleidoscope

Tác giả: Rekdal, Paisley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 I-311V.

134. Oklahoma Adventures in time and place

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria; Craven, Jean; Ladson-Billings, Gloria; ; ; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington. - New York McGraw-Hill. School Division 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

135. State and local government politics and public policies

Tác giả: Saffell, David C; Basehart, Harry.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.8 ST110E.

136. The billion dollar BET Robert Johnson and the inside story of Black Entertainment Television

Tác giả: Pulley, Brett.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.55 TH200B.

137. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

138. Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ)

Tác giả: Larson, Kermit D; Đặng Kim Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

139. Points of view readings in American government and politics

Tác giả: DiClerico, Robert E; Hammock, Allan S.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 P428S.

140. Working in America continuity, conflict, and change

Tác giả: Wharton, Amy S.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.3 W434K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L