Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. The show the inside story of the spectacular Los Angeles Lakers in the words of those who lived it

Tác giả: Lazenby, Roland.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.323 SH435.

142. Nation of nations a concise narrative of the American republic

Tác giả: Davidson, James West.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 N110-I.

143. In justice inside the scandal that rocked the Bush administration

Tác giả: Iglesias, David; Seay, Davin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 345.73 I-311J.

144. Dream A World

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw Hill 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 DR200M.

145. Rethinking the color line readings in race and ethnicity

Tác giả: Gallagher, Charles A.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.800 R207H.

146. Hiệu quả chăm sóc bệnh nhân sau mổ bong võng mạc Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL

Tác giả: Lưu Ngọc Xuyên; Lê Thị Đông Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [610.73 H309Q] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 610.73 H309Q.

147. Eisenhower on leadership : Ike’s enduring lessons in total victory management

Tác giả: Axelrod, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Jossey-Bass 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.3 E201S.

148. Ignorance, confidence, and filthy rich friends : The business adventures of Mark Twain, chronic speculator and entrepreneur

Tác giả: Krass, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818 I-309N.

149. Ice blink the tragic fate of Sir John Franklin's lost polar expedition

Tác giả: Cookman, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 919.804 I-300C.

150. Mass media law 2009/2010

Tác giả: Pember, Don R; Calvert, Clay.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343 M109S.

151. Tái lập công ty Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh

Tác giả: Hammer, Michael; Champy, James; Vũ Tiến Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

152. Martha Inc. The incredible story of Martha Stewart Living Omnimedia

Tác giả: Byron, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.092 M109H.

153. Annual editions: Dying, death, and bereavenment. 2008/2009

Tác giả: Dickinson, George E; Dickinson, Georgr E; Leming, Michael R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.9 A105N.

154. The unfinished nation a concise history of the American people v. 1. To 1877

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U512F.

155. Legal environment of business 01/02

Tác giả: Stanberry, Kurt.

Ấn bản: 1st edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut Dushkin/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.73 L201G.

156. Nuclear energy now Why the time has come for the world's most misunderstood energy source

Tác giả: Herbst, Alan M; Hopley, George W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.792 N500C.

157. America: Volume 1 A narrative history

Tác giả: Tindall, George Brown; Shi, David E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Norton 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

158. American history A Survey Volume I To 1877

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

159. Let us now praise famous men The American classic, in words and photographs, of three tenant families in the deep south

Tác giả: Agee, James; Evans, Walker.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 976.1 L207U.

160. Contracts for paralegals legal principles and practical applications

Tác giả: Spagnola, Linda A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7302 C431R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L