Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Employment law for business

Tác giả: Bennett-Alexander, Dawn; Hartman, Laura Pincus.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 344 E202L.

162. Teachers, schools, and society a brief introduction to education

Tác giả: Sadker, David Miller; Zittleman, Karen R.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 T200H.

163. American government power and purpose

Tác giả: Lowi, Theodore J; Ginsberg, Benjamin; Shepsle, Kenneth A.

Ấn bản: Brief 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Company 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

164. The American century a history of the United States since the 1890s

Tác giả: LaFeber, Walter; Polenberg, Richard; Woloch, Nancy.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.9 A104E.

165. A new nation Adventures in time and place

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Craven, Jean; Ladson-Billings, Gloria.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 N207N.

166. American history: (v.1) A survey Vol. 2: Since 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw - Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

167. The Heath anthology of American literature Volum B

Tác giả: Lauter, Paul; Yarborough, Richard.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Wadsworth Publishing 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810 H200TH.

168. Labor relations development, structure, process

Tác giả: Fossum, John A.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 331 L100B.

169. Stories from American history

Tác giả: Mixon, Myrtis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Lincolnwood National Textbook Company 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 ST400R.

170. Bí quyết đầu tư chứng khoán

Tác giả: Stern, Kenneth A; Hồ Kim Chung; Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 B300Q.

171. Traders' tales a chronicle of Wall Street myths, legends, and outright lies

Tác giả: Insana, Ron.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 TR100D.

172. The return of the native With related readings

Tác giả: Hardy, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, ... McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 823 R207U.

173. Taking sides : Clashing views on political issues

Tác giả: Feingold, Stanley; McKenna, George.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 T100K.

174. Tales of Terror The Monkey's Paw/The Monsters are Due on Maple Street

Tác giả: Jacobs, W. W; Sterling, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Houghton Mifflin 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810 T100L.

175. Contemporary social work practice

Tác giả: Dewees, Marty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.3 C430T.

176. The meaning of difference American constructions of race, sex and gender, social class, and sexual orientation : a text/reader

Tác giả: Rosenblum, Karen E; Rosenblum, Karen Elaine; Travis, Toni-Michelle.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 M200N.

177. Glencoe mathematics: Course 3 Applications and connections

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus Glencoe. McGraw-Hill 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (5).

178. Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ

Tác giả: Lan Hương; Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH556NH.

179. Chính sách công của Hoa Kỳ Giai đoạn: 1935-2001

Tác giả: Lê Vinh Danh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 320.6 CH312S.

180. Principles of taxation for business and investment planning

Tác giả: Jones, Sally M; Rhoades-Catanach, Shelley C.

Ấn bản: 2009 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 343.73 PR311C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L