Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. American education

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 A104E.

182. Sổ tay luật thương mại chủ yếu của Hoa Kỳ

Tác giả: Đỗ Thuý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Chính trị quốc gia 1995Nhan đề song song: Handbook on major united states tradelaws.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 S451T.

183. Cuộc sống và các thể chế ở Hoa Kỳ

Tác giả: Stevenson, Douglas K.

Ấn bản: In lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Từ điển Bách khoa 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 303.4 C514S.

184. Nations at dawn China, Russia, and America

Tác giả: Stoessinger, John George; Stoessinger, John George.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 N110-I.

185. Broadbandits inside the

Tác giả: Malik, Om.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.097 BR400D.

186. Better environmental policy studies how to design and conduct more effective analysis

Tác giả: Susskind, Lawrence.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

187. International law frameworks

Tác giả: Bederman, David J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Foundation Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 341 I300L.

188. Ordeal by fire Vol.: 1 The coming of war

Tác giả: McPherson, James M.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, ... McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.7 O-434D.

189. The home buyer's advisor a handbook for first-time buyers and second-home investors

Tác giả: McLean, Andrew James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Nhan đề song song: Handbook for first-time buyers and second-home investors.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 643 H429E.

190. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt toàn bộ tuyến giáp tại bệnh viện nội tiết Trung ương Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL

Tác giả: Trần Thị Hiền Phi; Trần Ngọc Lương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [610.73 CH114S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 610.73 CH114S.

191. If you were there in 1776

Tác giả: Brenner, Barbara.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Toronto : New York Maxwell Macmillan Canada Bradbury Press Maxwell Macmillan International 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.3 I-309Y.

192. How not to go broke at 102! Achieving everlasting wealth

Tác giả: Berg, Adriane G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 H435N.

193. Leading a learning revolution The story behind Defense Acquisition University's reinvention of training

Tác giả: Anderson, Frank J; Hardy, Christopher R; Leeson, Jeffrey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Pfeiffer 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.0071 L200D.

194. Across the Great Divide explorations in collaborative conservation and the American West

Tác giả: Brick, Philip D; Snow, Donald; Wetering, Sarah van de.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.7 A101R.

195. Introduction to law & paralegal studies

Tác giả: Scuderi, Connie Farrell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 349.73 I- 312R.

196. Created equal

Tác giả: Thome, Jess.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.3 CR200T.

197. Chăm sóc hệ thống dẫn lưu KEHR cho bệnh nhân sau mổ sỏi thận Chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Hoa Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [610.73 CH114S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 610.73 CH114S.

198. The Maui millionaires discover the secrets behind the world's most exclusive wealth retreat and become financially free

Tác giả: Finkel, David; Kennedy, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 M111-I.

199. Experiencing race, class, and gender in the United States

Tác giả: Fiske-Rusciano, Roberta; Cyrus, Virginia; Fiske-Rusciano, Roberta.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.097 E207P.

200. Mathematics: Course 3 Applications and concepts

Ấn bản: Indiana edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... Glencoe. McGraw-Hill 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L