Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Bill Gates và vợ

Tác giả: Minh Đức; Nhật Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2004Nhan đề song song: To Marry Bill Gates.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 B300G.

42. Electing Jesse Ventura a third-party success story

Tác giả: Lentz, Jacob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 324.97 EL201T.

43. Microeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

44. Call me Ishmael tonight a book of ghazals

Tác giả: Agha, Shahid Ali.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 821.914 C104L.

45. America by rivers

Tác giả: Palmer, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551.48 A104E.

46. The American tradition in literature (v.1)

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

47. Feminist frontiers

Tác giả: Taylor, Verta A; Rupp, Leila J; Whittier, Nancy.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-HIll 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.420 F202-I.

48. Business Its Legal, Ethical, and Global Environment

Tác giả: Jennings Marianne Moody.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mason, Ohio Thomson/West 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (20). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 B500S.

49. Annual editions: Education 08/09

Tác giả: Schultz, Fred; Schultz, Fred.

Ấn bản: 35th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 379.73 A105N.

50. Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ)

Tác giả: Larson, Kermit D; Đặng Kim Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

51. Annual Editions: American History Volume 2: Reconstruction through the present

Tác giả: Maddox, Robert James.

Ấn bản: 19th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill/Dushkin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A105N.

52. Reading and study skills

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

53. Taking sides : Clashing views on educational issues

Tác giả: Noll, Jame Wm; Noll, Jame Wm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 T100K.

54. Heads in the sand How the Republicans screw up foreign policy and foreign policy screws up the Democrats

Tác giả: Yglesias, Matthew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 H200-I.

55. Introduction to criminal justice

Tác giả: Bohm, Robert M; Haley, Keith N.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 364.973 I-312R.

56. Sociology a brief introduction

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 6th, annotated instructor's ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

57. Confessions of a bi-polar mardi gras queen

Tác giả: Etienne, Marie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: California Alluvium books 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 C430F.

58. Economics

Tác giả: Slavin, Stephen L; Stephen L. Slavin.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201- O.

59. Logic chính trị Mỹ Sách tham khảo

Tác giả: Kernell, Samuel; Jacobson, Gary C; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2007Nhan đề song song: The logic of American politics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 320 L427C.

60. The lord of the rings Pt. 1 The fellowship of the ring

Tác giả: Tolkien, J. R. R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; New York. Houghton Mifflin 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 823 L300R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L