Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. The Latino male a radical redefinition

Tác giả: Abalos, David T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder, Co. Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.38 L110-I.

62. Pontoon and deckboat handbook buying, maintaining, and using the family friendliest boats

Tác giả: Brown, David G. (David Geren).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Camden, Me. International Marine/McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

63. The American tradition in literature: ( v1)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

64. The worst person in the world and 202 strong contenders

Tác giả: Olbermann, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 920.073 W434S.

65. The floating bridge prose poems

Tác giả: Shumate, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 FL400B.

66. Connecting a country

Tác giả: Newbacher, Mona.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 900 C430N.

67. The paralegal resource manual

Tác giả: Nemeth, Charles P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 340.023 TH200P.

68. Annual editions: Social Problems 09/10

Tác giả: Finsterbusch, Kurt.

Ấn bản: Edition 36Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.1 A105N.

69. Forbes to the limits pushing yourself to the edge--in adventure and in business

Tác giả: Clash, James M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2003Nhan đề song song: To the limits.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F434B.

70. Quan hệ giữa ba trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật Bản) sau chiến tranh lạnh

Tác giả: Phạm Thành Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lý luận Chính trị 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 327.1 QU105H.

71. The maverick and his machine Thomas Watson, Sr., and the making of IBM

Tác giả: Maney, Kevin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 M100V.

72. Bill Gates speaks Insight from the World's greatest entrepreneur

Tác giả: Lowe, Janet.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: John Wiley & Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 B300L.

73. Thực trạng nhiễm trùng vết mổ tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện E Trung ương Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng

Tác giả: Vũ Thị Vân Yến; Hoàng Công Đắc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [610.73 TH552TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 610.73 TH552TR.

74. What is Sarbanes-Oxley?

Tác giả: Lander, Guy P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.07 WH110I.

75. Accounting for governmental and nonprofit entities

Tác giả: Wilson, Earl Ray; Kattelus, Susan C; Reck, Jaccqueline L.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

76. An introduction to family social work

Tác giả: Collins, Donald; Coleman, Heather; Jordan, Catheleen.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.82 I-312R.

77. The American tradition in literature

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 9th ed., shorter ed. in one volKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

78. Nguyên lý kế toán Mỹ

Tác giả: Thacker, Ronald J; Đặng Kim Cương; Nguyễn Thị Xuân Lan; Phùng Thị Thanh Thuỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1994Nhan đề song song: Accounting Principles.Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4724 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Thư viện số 657 NG527L.

79. The legal and regulatory environment of business

Tác giả: Reed, O. Lee; Morehead, Jere W; Pagnattaro, Marisa Anne; Reed, O. Lee; Shedd, Peter J.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.7307 L200G.

80. Exploring American history 1 Reading, vocabulary, and Test-Taking Skills

Tác giả: Lefaivre, Phil; Decker, Flo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 E207L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L