Tìm thấy 243 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Street lit Teaching and reading fiction in urban schools

Tác giả: Ratner, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 STR201T.

82. Human resource management gaining a competitive advantage

Tác giả: Noe, Raymond A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H511A.

83. Taking Sides: Clashing views on controversial issues in 20th century American history

Tác giả: Madaras, Larry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 T100K.

84. The unfinished nation : A concise history of the American people Vol. 2: from 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, ... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U512F.

85. Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ não qua theo dõi 3 ngày đầu Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy

Tác giả: Nguyễn Thị Hà; Trịnh Văn Đồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [612.8 S550T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 612.8 S550T.

86. Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ

Tác giả: Morrison, Alan B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2007Nhan đề song song: Fundamentals of American law.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 341 NH556V.

87. Gary Cooper off camera a daughter remembers

Tác giả: Janis, Maria Cooper.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Harry N. Abrams 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 791.43 G100R.

88. American history: (v.1) A survey Vol. 1: To 1877

Tác giả: Brinkley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw - Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 A104E.

89. Island of dreams

Tác giả: Moschowits, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 911.09 I-300S.

90. Introduction to law & paralegal studies

Tác giả: Scuderi, Connie Farrell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nhan đề song song: Introduction to law and paralegal studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 349.73 I-312R.

91. Give me liberty! an American history

Tác giả: Foner, Eric.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 G300V.

92. Defeating terrorism shaping the new security environment

Tác giả: Howard, Russell D; Howard, Russell D; Sawyer, Reid L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Guilford, Conn. McGraw-Hill Companies 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.32 D200F.

93. Cases in collective bargaining & industrial relations a decisional approach

Tác giả: Dilts, David A; Hilgert, Raymond L.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nhan đề song song: Cases in collective bargaining and industrial relations.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 344.730 C100S.

94. Watch this, listen up, click here inside the 300 billion dollar business behind the media you constantly consume

Tác giả: Verklin, David; Kanner, Bernice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.10973 W110C.

95. Annual aditions: The family

Tác giả: Gilbert, Kathleen R.

Ấn bản: 34th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Higher education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.85 TH200F.

96. The way of the ship America's maritime history reenvisioned, 1600-2000

Tác giả: Roland, Alex; Bolster, W. Jeffrey; Keyssar, Alexander.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 387.509 W112-O.

97. Taking sides: Clashing views on legal issues

Tác giả: Katsh, M. Ethan.

Ấn bản: Edition 13Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 342 T100K.

98. Beyond the shadow of the Senators the untold story of the Homestead Grays and the integration of baseball

Tác giả: Snyder, Brad.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago Contemporary Books 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.357 B200Y.

99. Women in American society an introduction to women's studies

Tác giả: Sapiro, Virginia.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 W429E.

100. Bank management & financial services

Tác giả: Rose, Peter S; Hudgins, Sylvia Conway.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Bank management and financial services.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L