Tìm thấy 106 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Speaking of Speech : New Edition Student Book Pack

Tác giả: Harrington, David; LeBeau, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London; Macmillan Education, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 SP200K.

62. Understanding English Pronunciation - an Integrated Practice Course

Tác giả: Boyer, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boyer Educational Resources, 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

63. Oxford Practice Grammar : With Answers

Ấn bản: Second editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

64. Contemporary Topics 1 : Academic Listening and Note-Taking Skills

Tác giả: Solorzano, Helen; Frazier, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 C403T.

65. Open Forum 2 Answer Key and Test Booklet : Academic Listening and Speaking

Tác giả: Blackwell, Angela.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

66. Lecture Ready 2 :Strategies for Academic Listening, Note-Taking, and Discussion

Tác giả: Sarosy, Peg; Sherak, Kathy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; Oxford University Press Inc, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.071.

67. Market Leader Upper Intermediate : Business English Course Book

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

68. Longman Preparation Series for the TOEIC Test : Listening and Speaking Intermediate course

Tác giả: Lougheed, Lin.

Ấn bản: 5th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

69. A Grammar of Speech

Tác giả: Brazil, David; Sinclair, John; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

70. Active Skills for Reading 3

Tác giả: Anderson, Neil J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Heinle ELT, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A101T.

71. An Introduction to Discourse Analysis : Theory and Method

Tác giả: Gee, James Paul.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

72. Longman Preparation Series for the New TOEIC : Intermediate Course

Tác giả: Lougheed, Lin.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

73. Debating

Tác giả: Simon Quinn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 428.

74. The Debatabase book : A Must-Have Guide for Successful Debate

Tác giả: Simon Quinn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; International Debate Education Association 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 428.

75. Understanding & Using English Grammar : Workbook

Tác giả: Betty, Azar S; Koch, Rachel Spack; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

76. Understanding and Using English Grammar : Teacher's Guide

Tác giả: Hall, Martha; Azar, Betty S.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

77. Understanding & Using English Grammar : with answer key

Tác giả: Betty, Azar S; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

78. Oxford Practice Grammar: Advanced : with Answer Key and CD-ROM Pack

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA.; Oxford University Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

79. Improve Your Skills: Writing for IELTS 4.5-6.0 : with answer key

Tác giả: McCarter, Sam; Whitby, Norman.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Macmillan Education , 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.076 I-310P .

80. Introducing language and intercultural communication

Tác giả: Jackson, Jane.

Ấn bản: 1 edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; Routledge, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 I-311TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L