Tìm thấy 22 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. New Headway English Course. Upper-Intermediate Student's Book & Workbook

Tác giả: Liz; John Soars.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà Nẵng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

2. Lifestyle Intermediate Coursebook English for work, socializing & travel

Tác giả: Dubicka, Iwonna; O'Keefe, Margaret.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2010 Pearson Education Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

3. Lifestyle Pre-Intermediate Coursebook : English for work, socializing & travel

Tác giả: John Sydes; Marie Kavanagh.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2010 Pearson Education Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

4. New Headway English Course. Pre-Intermediate Teacher's Book

Tác giả: John Soars; Liz Soars; Mike Sayer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2006 Oxford University Press Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

5. Speakout Elementary Teacher's Book

Tác giả: Jenny Parsons.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Education Limited Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

6. Speakout Elementary Workbook

Tác giả: Frances Eales; Steve Oakes.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Education Limited Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

7. Speakout Elementary : Student's book

Tác giả: Oakes, Mr Steve.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

8. Select Readings Pre-Intermediate : Student Book

Tác giả: Linda Lee; Erik Gundersen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2002 Oxford University Press, Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

9. Speakout Pre Intermediate Workbook

Tác giả: Antonia Clare; J. J. Wilson.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.076.

10. Longman Academic Writing Series 1

Tác giả: Linda Butler.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2014 Pearson Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

11. Select Readings: Upper-Intermediate Student Book

Tác giả: Jean Bernard; Linda Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2003 Oxford University Press Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. Academic Encounters Level 4 Student's Book Reading and Writing : Human Behavior

Tác giả: Bernard Seal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2012 Cambridge University Press Trạng thái: Không có ĐKCB

13. New Cutting Edge Advanced : Students Book

Tác giả: Sarah Cunningham; Peter Moor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

14. New Cutting Edge Upper Intermediate : Students Book

Tác giả: Sarah Cunningham; Peter Moor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

15. Mosaic Writing : Student Book

Tác giả: Laurie Blass; Meredith Pike-Baky.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw Hill Higher Education 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

16. Ready for First : Workbook with key

Tác giả: Norris, Roy; Ewards, Linda.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London: Macmillan Education, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.076 R200D.

17. Cambridge Practice Tests for First Certificate 2 :Student's book

Tác giả: Paul Carne; Louise Hashemi; Barbara Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 1996 Cambridge University Press; CambridgeTrạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.076.

18. Advance your English : Teacher's book

Tác giả: Annie Broadhead.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 1996 Cambridge University Press; CambridgeTrạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

19. Cross-Cultural Communication (Course Packet)

Tác giả: Nguyễn Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

20. Лексикология английского языка / English lexicology

Tác giả: Antrushina, G.B; Afanasieva, O.V; Morozova, N.N.

Kiểu tài liệu: score Score; Định dạng: print Xuất bản: Matxcơva; Drofa, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L