Tìm thấy 22 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. For and Against : An Oral Practice Book for Advaced students of English

Tác giả: Alexander, L G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: England; Longman, 1977Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

2. Introduction to Public Speaking 2nd Edition

Tác giả: Webster, Linda J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Fountainhead Press, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

3. Language, Culture, and Mind : Covarying Collexemes in the Into-causative

Tác giả: Gries, Stefan Th; Stefanowisch, Anatol.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: CSLI Publications 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

4. Progressive Writing Skills

Tác giả: Fowler, W.S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Nelson, 1989Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

5. Pros and Cons : A Debaters Handbook

Tác giả: Newman, Debbie; Woolgar, Ben.

Ấn bản: 19thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Nelson, 1989Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

6. TED Talks : The Official TED Guide to Public Speaking

Tác giả: Anderson, Chris.

Ấn bản: 19thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt, 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [808.5] (1 ). Kho tài liệu: Thư viện số 808.5.

7. Language and Mind

Tác giả: Chomsky, Noam.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

8. The Art of Public Speaking

Tác giả: Carnagey, Dale; Esenwein J. Berg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 808.5.

9. Speaking of Speech : New Edition Student Book Pack

Tác giả: Harrington, David; LeBeau, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London; Macmillan Education, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 SP200K.

10. Understanding English Pronunciation - an Integrated Practice Course

Tác giả: Boyer, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boyer Educational Resources, 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

11. Contemporary Topics 1 : Academic Listening and Note-Taking Skills

Tác giả: Solorzano, Helen; Frazier, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 C403T.

12. Open Forum 2 Answer Key and Test Booklet : Academic Listening and Speaking

Tác giả: Blackwell, Angela.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

13. Lecture Ready 2 :Strategies for Academic Listening, Note-Taking, and Discussion

Tác giả: Sarosy, Peg; Sherak, Kathy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; Oxford University Press Inc, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.071.

14. Market Leader Upper Intermediate : Business English Course Book

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

15. Longman Preparation Series for the TOEIC Test : Listening and Speaking Intermediate course

Tác giả: Lougheed, Lin.

Ấn bản: 5th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. A Grammar of Speech

Tác giả: Brazil, David; Sinclair, John; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University Press, 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

17. Active Skills for Reading 3

Tác giả: Anderson, Neil J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Heinle ELT, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A101T.

18. An Introduction to Discourse Analysis : Theory and Method

Tác giả: Gee, James Paul.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

19. Longman Preparation Series for the New TOEIC : Intermediate Course

Tác giả: Lougheed, Lin.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Education, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

20. Debating

Tác giả: Simon Quinn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 428.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L