Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A textbook of translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; Prentice-Hall International, 1988Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

2. The Art of Public Speaking

Tác giả: Carnagey, Dale; Esenwein J. Berg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 808.5.

3. Speaking of Speech : New Edition Student Book Pack

Tác giả: Harrington, David; LeBeau, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London; Macmillan Education, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 SP200K.

4. Understanding & Using English Grammar : Workbook

Tác giả: Betty, Azar S; Koch, Rachel Spack; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

5. Understanding and Using English Grammar : Teacher's Guide

Tác giả: Hall, Martha; Azar, Betty S.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

6. Understanding & Using English Grammar : with answer key

Tác giả: Betty, Azar S; Hagen, Stacy A.

Ấn bản: 4th EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pearson Longman, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

7. Oxford Practice Grammar: Advanced : with Answer Key and CD-ROM Pack

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA.; Oxford University Press, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 425.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L