Tìm thấy 118 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. 독서와 문법

Tác giả: Lee Sam Hyeong; Kim Jong Shin; Kim Changwon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Ji Hee Sa 2015Nhan đề dịch: Đọc sách và ngữ pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

102. 먼나라이웃나라

Tác giả: Lee Won bok.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 김영사, 2017Nhan đề dịch: Đất nước xa, đất nước láng giềng Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

103. 고등학교 인간사회와 환경

Tác giả: Kim Jae Youn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 법문사, 2001Nhan đề dịch: Giáo trình con người và môi trường xã hội Hàn Quốc .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

104. 한국의 어제와 오늘

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Trung tâm Quảng bá VH Hải ngoại Hàn Quốc 2001Nhan đề dịch: Những điều bạn nên biết về Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

105. 이야기 보따리 한국사 :연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

106. 이야기 보따리 삼국시대(-57-935) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử thời kỳ Tam Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

107. 이야기 보따리 삼국시대 (918-1392) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Cao Ly.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

108. 무료배송 이야기 보따리 조선시대(1392-1910) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2011Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Josun.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

109. 한자와 언어생활

Tác giả: Park Jae min; Jo Sehuyng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean; Park I Jung, 2017Nhan đề dịch: Chữ Hán và ngôn ngữ trong đời sống .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

110. 베트남 개황

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Human culture Arirang, 2017Nhan đề dịch: Giới thiệu về Việt Nam.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

111. 세종한국어 8

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 8.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 8.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

112. 한국문학개론

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Saemoonsa, 2015Nhan đề dịch: Giới thiệu văn học Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

113. 한국문화 다시 읽기 1

Tác giả: Im Jong Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Quốc học, 2016Nhan đề dịch: Đọc lại văn hóa Hàn Quốc 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

114. 경희 한국어 읽기 2

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean: Reading 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

115. Easy Korea for foreigners 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hangul Park, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

116. 국어어휘론, 박이정출판사

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Park Ijung , 2016Nhan đề dịch: Khái luận về từ vựng học tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

117. 통역번역입문

Tác giả: Choi Junghwa.

Ấn bản: Korean editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Shin Ronsa, 1998Nhan đề song song: Introduction to Interpretation and Translation.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

118. 통역의 이해

Tác giả: Ji Hye Kang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국문화사, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L