Tìm thấy 118 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. 세종한국어 2 연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Tiếng Hàn Kyunghee - Ngữ pháp 2.Nhan đề dịch: Yonsei Academic Korean II : Vocabulary & Grammar / Beginning 2 .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

62. 세종한국어 5

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề dịch: Sejong Korean. Book 5.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

63. 경희 한국어 말하기. 5

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề dịch: Get it Korean Speaking 5.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

64. 한국어능력시험 토픽 - TOPIK 2 : 실전모의고사

Ấn bản: 개정판 4판Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sidegosi 2016Nhan đề dịch: Tuyển tập đề thi năng lực tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

65. 경희 한국어 쓰기. 2

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 2 .Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee - Viết 2.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

66. 세종한국어 1 /연세 대학한국어 어휘 문법 : 초급1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 연세대학교 대학출판문화원 2016Nhan đề song song: Yonsei Academic Korean I : Vocabulary & Grammar / Beginning 1.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Yonsei Từ vựng và ngữ pháp sơ cấp 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

67. 한국어 2

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Two ponds 2016Nhan đề song song: Korean 2.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

68. 경희 한국어 문법. 3

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Grammar 3.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Ngữ pháp 3.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

69. 경희 한국어 쓰기. 4

Tác giả: 이정희; 김중섭; 조현용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2015Nhan đề song song: Get it Korean Writing 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 4.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

70. 한국어 4

Ấn bản: 2 nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Moojinmedia 2016Nhan đề song song: Korean 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn 4.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

71. 세종한국어 4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: The National Institute of the Korean Language 2016Nhan đề song song: Sejong Korean. Book 4.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sejong 4.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

72. 성신 한국어 중급

Tác giả: Kang Seon Hwa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sung Shin 2014Nhan đề song song: Sung Shin Korea book.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Sung Shin – Trung cấp 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

73. 관광학 개론

Tác giả: Kang Ikjun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sam Yong sa 2009Nhan đề song song: Introduction to tourism.Nhan đề dịch: Khái quát về Du lịch .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

74. 관광자원 해설론

Tác giả: Kim jae kwan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Huyng seol 2005Nhan đề dịch: Tài nguyên Du lịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

75. 베트남 들여다보기

Tác giả: Jo Jaehyun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한국외국어대학교 2008Nhan đề dịch: Lịch sử Du lịch Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

76. 경희 한국어 읽기 4

Tác giả: 김중섭; 조현용; 이정희.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 출판사 하우, 2014Nhan đề song song: Get it Korean: Reading.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 4, .Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.7 경000희.

77. 살아있는 한국어: 관용어

Tác giả: Kim Seon Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hangeul Park 2017Nhan đề song song: Living idiom: Korean.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn sống động qua Quán dụng ngữ.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

78. 살아있는한국어-속담

Tác giả: Kim Seon Jung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hangeul Park 2017Nhan đề song song: Living Korean Language with Proverbs.Nhan đề dịch: Tiếng Hàn sống động qua Tục ngữ .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

79. 한국어 읽기

Tác giả: Jo Hyeon Yong; Kim Yong Ye.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hawoo, 2008Nhan đề dịch: Tiếng Hàn dành cho du học sinh – Kỹ năng đọc,.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

80. 한국어 문법 총론 1

Tác giả: Gu Bonkwan; Park Jae Yeon; Lee Seonung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Jipmundang, 2015Nhan đề dịch: Tổng quan ngữ pháp tiếng Hàn I- khái quát- âm vị- hình thái-cú pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L