Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ngôn ngữ học đối chiếu

Tác giả: Bùi mạnh hùng.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Giáo dục H. 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

2. Contrasting language TRENDS IN LINGUISTICS

Tác giả: Tomasz PaweL Krzeszowski; Werner Winter.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Walter de Gruyter & Co. Germany 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

3. Contrastive Analysis in Language : Identifying Linguistic Units of Comparison

Tác giả: D. Willems; B. Defrancq; T. Colleman; D. Noël.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Palgrave Macmillan 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

4. Dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp; Đoàn Thiện Thuật; Nguyễn Minh Thuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 21Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2016Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

5. 한국어 문법 총론 1

Tác giả: Gu Bonkwan; Park Jae Yeon; Lee Seonung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Jipmundang, 2015Nhan đề dịch: Tổng quan ngữ pháp tiếng Hàn I- khái quát- âm vị- hình thái-cú pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

6. 외국인을위한한국어발음 2

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

7. 외국인을위한한국어발음 1

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

8. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Giáo dục, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

9. Ngôn ngữ học đối chiếu

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 410 NG454N.

10. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Tác giả: Lê Quang Thiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc gia; 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 410.

11. 越南语文化语言学

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 世界图书出版公司, 2011Nhan đề song song: Ngôn ngữ học văn hóa tiếng Việt .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 越000南.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L