Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Journey to the centre of the earth

Tác giả: Verne Jules.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics

Tác giả: Richards, Jack C; Heidi Platt; John Platt.

Ấn bản: 3rd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Longman Singapore Publishers 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Vocabulary, semantics, and language education

Tác giả: Hatch, Evelyn; Brown, Cheryl.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge New York Cambridge University Press 1995Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Pride and Prejudice

Tác giả: Austen Jane.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1992Trạng thái: Không có ĐKCB

5. The prince and the pauper

Tác giả: Twain Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1994Trạng thái: Không có ĐKCB

6. English Syntax A grammar for English languge Professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United States Oxford University Press 1995Trạng thái: Không có ĐKCB

7. 500 mẫu câu văn phạm tiếng Nhật trung cấp T.3

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

8. The gifts and other stories

Tác giả: Henry, O.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1992Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Ngữ pháp tiếng pháp thực hành trong 80 chủ đề Với bài tập và đáp án

Tác giả: Y. Delatour; Lương Quỳnh Mai; Trần Thị Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Ngữ pháp tiếng Pháp (nâng cao)

Tác giả: Nguyễn Thành Thống; Nguyễn Kim Ngân; Nguyễn Thành Thống.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Othello and others stories from Shakespeare's plays

Tác giả: Foulds David.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

12. 500 mẫu câu văn phạm tiếng Nhật trung cấp

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Ấn bản: T.2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

13. 500 mẫu câu văn phạm tiếng Nhật trung cấp T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Gulliver's Travels

Tác giả: Swift, Jonathan.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Britain Oxford Bookworms library 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Ngữ nghĩa học dẫn luận

Tác giả: Lyons, John; Nguyễn Văn Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Ngôn ngữ học xã hội (Lí thuyết ngôn ngữ học xã hội. Ngôn ngữ học xã hội ở Việt Nam)

Tác giả: Nguyễn Văn Khang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Nhập môn ngôn ngữ học (Tổng luận. Ngữ âm học. Từ vựng học... )

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Nguyễn Thị Ngân Hoa; Đỗ Việt Hùng; Bùi Minh Toán.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Đại cương ngôn ngữ học T.2 Ngữ dụng học

Tác giả: Đỗ Hữu Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L