Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 日本語教師のテスト作成マニュアル

Tác giả: 伊東 祐郎.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 萩原印刷出版, 2008Nhan đề dịch: Phương pháp đánh giá trong Giáo dục tiếng Nhật.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 日000本.

2. The Routledge Handbook of Discourse Analysis

Tác giả: Gee, James Paul; Handford,‎ Michael.

Ấn bản: 1st Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; Routledge, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.41 R435L.

3. Im/Politeness Implicatures

Tác giả: Haugh, Michael.

Ấn bản: 1st EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Germany: De Gruyter Mouton, 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.454 I-310/P.

4. An introduction to applied linguistics

Tác giả: Schmitt, Norbert.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Hodder Education, 2010Nhan đề song song: Applied linguistics.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418 I-311TR.

5. Language and Intercultural Communication in the New Era

Tác giả: Sharifian, Farzad; Jamarani, Maryam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: Routledge, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 L106U.

6. The Routledge linguistics encyclopedia

Tác giả: Malmkjaer, Kirsten.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 410.3 R435L.

7. Contrastive analysis

Tác giả: James, Carl.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Essex : Longman, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 410 C430T.

8. Linguistics across cultures; applied linguistics for language teachers

Tác giả: Lado, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ann Arbor, University of Michigan Press [1957]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 407 L311G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L