Tìm thấy 68 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Đại cương ngôn ngữ học T.2 Ngữ dụng học

Tác giả: Đỗ Hữu Châu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 410 Đ103C.

22. Đại cương ngôn ngữ học T.1

Tác giả: Đỗ Hữu Châu; Bùi Minh Toán.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 410 Đ103C.

23. Dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp; Đoàn Thiện Thuật; Nguyễn Minh Thuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 T550V.

24. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn Thiện Giấp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 410 PH561P.

25. 汉语学研究 :第3輯

Tác giả: 戴慶廈.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 民族出版社, 2011Nhan đề dịch: Bilinggual studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

26. 北大中文學刊

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京大學出版社, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 北000大.

27. 文字與文獻研究叢稿

Tác giả: 陳英杰.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 文 000字.

28. 接續與斷裂 : 中國當代文學現象專題硏究

Tác giả: 谷海慧.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 社會科學文獻出版社, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 文000字.

29. Ngôn ngữ học đối chiếu

Tác giả: Bùi mạnh hùng.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Giáo dục H. 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

30. Contrasting language TRENDS IN LINGUISTICS

Tác giả: Tomasz PaweL Krzeszowski; Werner Winter.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Walter de Gruyter & Co. Germany 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

31. Contrastive Analysis in Language : Identifying Linguistic Units of Comparison

Tác giả: D. Willems; B. Defrancq; T. Colleman; D. Noël.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Palgrave Macmillan 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

32. Dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp; Đoàn Thiện Thuật; Nguyễn Minh Thuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 21Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2016Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

33. The essential guide to selecting and using core reading programs

Tác giả: Dewitz, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Newark, Del. : International Reading Association, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.4 S200L.

34. Literacy and learning lessons from a longtime teacher

Tác giả: Routman, Regie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Newark, Del. : International Reading Association, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.6 L314E.

35. 한국어 문법 총론 1

Tác giả: Gu Bonkwan; Park Jae Yeon; Lee Seonung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Jipmundang, 2015Nhan đề dịch: Tổng quan ngữ pháp tiếng Hàn I- khái quát- âm vị- hình thái-cú pháp.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

36. 외국인을위한한국어발음 2

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

37. 외국인을위한한국어발음 1

Tác giả: 서울대학교 언어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 한글파크, 2016Nhan đề dịch: Phát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

38. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Giáo dục, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

39. Language and Mind

Tác giả: Chomsky, Noam.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

40. Ngôn ngữ học đối chiếu

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 410 NG454N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L