Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. 20,000+ words spelled and divided for quick reference

Tác giả: Hosler, Mary Margaret.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Westerville, OH Glencoe/McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.1 H512D.

102. Bài tập luyện nghe tiếng Anh

Tác giả: Jemes, K; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Listenning comprehension and note - talking course.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421.076 B103T.

103. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: T.p Hồ Chí Minh Văn hóa Sài Gòn 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

104. Glencoe The reader's choice: Course 3

Tác giả: Copelend, Jeffrey; Chin, Beverly Ann; Dudzinski, Mary Ann.

Ấn bản: California ed .Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,2002 Glencoe. McGraw-Hill. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

105. Tài liệu luyện thi CAE Practice Tests 2 Có kèm băng cassetle T.2 3 tập

Tác giả: Aspinall, Patricia; Nguyễn Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T103L.

106. Tài liệu luyện thi CAE Practice Tests 1 Có kèm băng cassetle 3 tập T. 1

Tác giả: Aspinall, Patricia; Nguyễn Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T103L.

107. Approaches and methods in language teaching A description and analysis

Tác giả: Richards, Jack C.

Ấn bản: Lần thứ 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: America Cambridge University Press 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A109A.

108. Background to - English speaking countries

Tác giả: Musman, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: England Macmillan Publisher 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 B101K.

109. Vision y voz A complete Spanish course

Tác giả: Galloway, Vicki; Labarca, Angela.

Ấn bản: 3rd ed., Annotated instructor's ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley & Son 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 468.2 V300S.

110. Language arts today

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Macmillan, McGraw-hill 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.6 L106U.

111. The arbitrary nature of the linguistic sign; absolute and relative arbitrariness; and compound words in English Assignment of language and culture - Graduation paper

Tác giả: Le Thi Lan Huong; Nguyen Van Chien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 TH200A] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 TH200A.

112. Những từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Tác giả: Carpenter, Edwin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1999Nhan đề song song: Confusable words.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 NH556T.

113. The icon handbook of core activities for the language classroom

Tác giả: Freeman, Donald; Graves, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 407 I-300C.

114. Destinations an integrated approach to writing paragraphs and essays

Tác giả: Bailey, Richard E; Denstaedt, Linda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 D206T.

115. An introduction to language second Australian edition

Tác giả: Fromkin, Victoria; David Blair; Đinh Kim Quốc Bảo; Peter Collins; Robert Rodman.

Ấn bản: second editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Thanh niên 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A105I.

116. On sense and direct reference Readings in the philosophy of language

Tác giả: Davidson, Matthew; Church, Alnonzo; Davidson, Matthew; Frege, Gottlob; Kripke, Saul; Mill, John Stuart; Russell, Bertrand.

Ấn bản: BostonKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401 S203S.

117. The Bedford guide for college writers with reader, research manual, and handbook

Tác giả: Kennedy, Dorothy M; Kennedy, X. J; Muth, Marcia F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Bedford/St. Martins 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 B200D.

118. Tiếng Nhật dành cho nhân viên bán hàng

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306N.

119. Key words in the media

Tác giả: Mascull, Bill; Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Tp. HCM 2001Nhan đề song song: Từ then chốt trên các phương tiện truyền thông.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 421 K200W.

120. Best practices in literacy instruction

Tác giả: Gambrell, Linda B; Morrow, Lesley Mandel; Pressley, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Guilford Press 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Sample text | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.4 B206T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L