Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Tiếng Anh ngân hàng : Giáo trình luyện kỹ năng viết cho ngân hàng và khách hàng

Tác giả: Radice, Francis; Phạm Vũ Lửa Hạ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T306A.

62. Actual tests for listening comprehension

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 A102T.

63. How to language games to motivate students in learning English at secondary school Graduation thesis

Tác giả: Truong Thi Thom; Pham Hoang Uyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [371.3 H400W] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 H400W.

64. Practical Faster Reading : A course in reading and vocabulary for upper - intermediate and more advanced students

Tác giả: Mosback, Gerald; Mosback Vivienne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge University Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 PR101F.

65. 265 troubleshooting strategies for writing nonfiction

Tác giả: Clouse, Barbara Fine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: Two hundred sixty-five troubleshooting strategies for writing nonfiction.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 H103T.

66. Assignment on language and culture - conversational routines and language transfer of Vietnamese learners of English Granduation paper

Tác giả: Trương Thị Thu Dung; Nguyen Van Chien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [371.3 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 A100S.

67. Glencoe Literature The Reader's Choice World Literature

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/McGraw - Hill. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

68. Bridge - giáo trình tiếng Trung Quốc : Trình độ trung cấp T.1

Tác giả: Trần Chước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108TR.

69. A Framework for Task- Based Learning

Tác giả: Willis, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: England Longman 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 FR104 F.

70. 汉语方言词汇调查手册

Tác giả: Richard VanNess Simmons; 石汝杰; 顾黔.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 中华书局 2006Nhan đề song song: Handbook for lexicon based dialect fieldwork.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 R302A.

71. Glencoe The reader's choice: Course 1

Tác giả: Copelend, Jeffrey; Chin, Beverly Ann; Dudzinski, Mary Ann.

Ấn bản: California ed .Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,2002 Glencoe. McGraw-Hill. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

72. Build your vocabulary 2 Trình độ trung cấp T. 2

Tác giả: Flower, John; Michael Berman; Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh 1997Nhan đề song song: Học từ vựng tiếng Anh.Nhan đề dịch: Học từ vựng tiếng Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [425 B510Y] (1 ).
Kho tài liệu: Kho mượn 425 B510Y.

73. Open Court Reading Program Assessment Annotated Teacher's Edition - Grade 5

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus MCGraw Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 O-434E.

74. The arbitrary nature of the linguistic sign; absolute and relative arbitrariness; and compound words in English Graduation paper

Tác giả: Tran Thi Bich Ngoc; Nguyen Van Chien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 TH200A] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 TH200A.

75. A Writer's reference with writing in the disciplines

Tác giả: Hacker, Diana.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

76. Effective reading Reading skills for advanced students

Tác giả: Greenal, Simon; Michael Swan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Cambridge University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 EFF201R.

77. On location 3 Reading & Writing for success in the content areas

Tác giả: Bye, Thomas; Chapman, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 O- 430L.

78. The reader's choice : Course 2

Tác giả: Copelend, Jeffrey; Chin, Beverly Ann; Dudzinski, Mary Ann; Ray, William.

Ấn bản: California ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill : McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 028 R200D.

79. Semantics: a coursebook

Tác giả: Hurford, James R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trẻ 1997Nhan đề song song: Giáo trình ngữ nghĩa học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 S202A.

80. Glencoe Literature The Reader's Choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/McGraw - Hill. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L