Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Hán - Việt từ điển

Tác giả: Thiều Chửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.17 H105V.

122. Longman tests in context

Tác giả: Heaton, J.B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 L431T.

123. The academic writer a brief guide

Tác giả: Ede, Lisa S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York City, NY Bedford/St. Martins 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 A101C.

124. Writing from A to Z the easy-to-use reference handbook

Tác giả: Ebest, Sally Barr.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314-I.

125. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Sài Gòn 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306NH.

126. A Writer's reference with extra help for ESL writers

Tác giả: Hacker, Diana; Jehn, Tom; Sommers, Nancy.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

127. Curriculum development in language teaching

Tác giả: Rechards, Jack C.

Ấn bản: Xuất bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: America Cambridge University Press 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 420 R.300.J.

128. Teach English A training course for teachers

Tác giả: Doff, Adrian.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain University of Cambridge 1989Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

129. TOEFL test of English as a foreign language

Tác giả: Sullivan, Patricia Nobel; Gail Abel Brenner; Grace yi Qiu Zhong; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420T.

130. A writer's resource a handbook for writing and research

Tác giả: Maimon, Elaine P; Peritz, Janice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314E.

131. Teaching English through English A course in classroom language and techniques

Tác giả: Willis, Jane.

Ấn bản: 19thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Malaysia Longman 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T200E.

132. Ngữ pháp tiếng Pháp cho mọi người

Tác giả: Phạm Danh Môn; Tuấn Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001Nhan đề song song: Grammaire Francáie à la portée de tous.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 445 NG550PH.

133. Tài liệu luyện thi PET practice Tests 2 Có kèm băng cassetle T. 2 2 tập

Tác giả: Aspinall, Patricia; Nguyễn Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T103L.

134. 中囯语言文字

Tác giả: 主编汪石满.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥石 安徽敎育出版社 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 主000编.

135. Better English pronunciation Cambridge English language learning

Tác giả: Connor, J.D.O.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 13Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Cambridge University Press 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 B207E.

136. Từ điển Nhật - Việt

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

137. Luyện viết luận cho môn thi viết Toefl Test of english as a foreign language

Tác giả: Lougheed Lin.

Ấn bản: 2 ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh 2005Nhan đề song song: How to prepare for the Toefl essay.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 H300W.

138. Nghệ thuật ngôn ngữ du lịch và ảnh hưởng của nó đến công tác phiên dịch (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Phạm Hà Thu; Nguyễn Văn Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 NGH250TH.

139. Nghiên cứu kính ngữ trong tiếng Hán hiện đại. (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Lê Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 NGH305C.

140. Bước đầu tìm hiểu về quan hệ từ trong tiếng Hán hiện đại. (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Trần Huyền Trân; Lý Hoàng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 B557Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L