Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. 好一朵茉莉花 3B

Tác giả: 池宇; 李娟娟.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2009Nhan đề dịch: What a Beatiful Jasmine Flower.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 WH110A.

162. 中国的"春运潮" 5B

Tác giả: 张京京; 莫斌.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2011Nhan đề dịch: China's Spring Festival Migration .Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

163. 奇妙的中文 2A

Tác giả: 朱勇; 霍华; 李娟娟.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2009Nhan đề dịch: Marvellous Chinese .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 M100C.

164. 北京欢迎你 (4A)

Tác giả: 宋海燕; 曾真.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2009Nhan đề dịch: Beijing Welcomes You.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

165. 种下一棵爱情树 (4B)

Tác giả: 朱勇; 莫斌.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2009Nhan đề dịch: Planting a love tree.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 种000下.

166. 熊猫外交 (5A)

Tác giả: 张京京; 莫斌.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2009Nhan đề dịch: Panda Diplomacy.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

167. 小马过河 1B

Tác giả: 朱勇; 王玉通.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2011Nhan đề dịch: A little Horse crosses the river.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 L314H.

168. 自行车王国 2B

Tác giả: 朱勇; 兰海帆; 范海祥.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 外语教学与研究出版社 2011Nhan đề dịch: Bicycle Kingdom.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 L314H.

169. Elements of Success 1 : with Essential Online Practice

Tác giả: Ediger, Anne M; Falk, Randee; Vargo, Mari.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford... ; Oxford University Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 E200L.

170. Elements of Success 2 : with Essential Online Practice

Tác giả: Ediger, Anne M; Falk, Randee; Vargo, Mari.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford... ; Oxford University Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 E200L.

171. Elements of Success 3 : with Essential Online Practice

Tác giả: Ediger, Anne M; Falk, Randee; Vargo, Mari.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford... ; Oxford University Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 E200L.

172. Life 2 : Student's book

Tác giả: Dummett, Paul; Hughes, John; Stephenson, Helen.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Sherrise Roehr 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 L300F.

173. Classroom-Based Evaluation in Second Language Education

Tác giả: Genesee, Fred; John A. Upshur.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Cambridge University Press 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 CL109R.

174. Life 3 : Student's book

Tác giả: Dummett, Paul; Hughes, John; Stephenson, Helen.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Sherrise Roehr 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 L300F.

175. 三希堂法帖釋文

Tác giả: 陳 焯 (清).

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [北京市] : 北京市中國書店, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 三000希.

176. Cambridge Preliminary English Test 3 With Answers : Examination papers from Cambridge ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Viet Nam Fahasa 2013Trạng thái: Không có ĐKCB

177. Cambridge Preliminary English Test 3 With Answers : Examination papers from Cambridge ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Viet Nam Fahasa 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.076 C104P.

178. Cambridge Preliminary English Test 4 With Answers : Examination papers from Cambridge ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Viet Nam Fahasa 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 C104P.

179. Cambridge Preliminary English Test 5 With Answers : Examination papers from Cambridge ESOL Examinations

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Viet Nam Fahasa 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 C104P.

180. Language and culture

Tác giả: Nguyễn Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.44 L106U.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L