Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Introducing discourse analysis (Dẫn luận phân tích diễn ngôn : A textbook for senior students of English)

Tác giả: Hoang Van Van.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 420.7.

182. The Language of Business Correspondence in English

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Trọng Đàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2008Nhan đề dịch: Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

183. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers

Tác giả: Turabian, Kate L.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago : University of Chicago Press, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 808.02.

184. McGraw-Hill's Concise Guide to Writing Research Papers Carol Ellison

Tác giả: Ellison, Carol.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago : McGraw-Hill Education,, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 808.02.

185. COURSE OUTLINE FOR WRITING

Tác giả: Emmerson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

186. Email English : Include phrase bank of useful expressions

Tác giả: Emmerson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago : McGraw-Hill Education,, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 E202A.

187. Writing E8 (Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Emmerson, Paul; Bộ môn Tiếng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2017 Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

188. Giáo trình viết E2

Tác giả: Emmerson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

189. E1/ Writing E1 final (Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Bộ môn Tiếng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2017 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 428.

190. Films E5 ( Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Bộ môn Tiếng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

191. Films E6 ( Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Bộ môn Tiếng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

192. Films E4 ( Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Bộ môn Tiếng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 428.

193. Natural Language Processing

Tác giả: Copestake, Ann.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, University of Cambridge 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 410.285.

194. Language and culture

Tác giả: Kramsch, Claire.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University press, 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

195. Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị : Góc nhìn từ lí luận đến thực tiễn Tiếng Việt

Tác giả: Đinh Kiều Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 602 NG454NG.

196. Bước đầu tìm hiểu về văn ngôn và bạch thoại của tiếng Hán (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)

Tác giả: Đoàn Minh Trang; Nguyễn Văn Đồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 495.1 B557Đ.

197. English Skills with Readings

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 6th Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; McGraw-Hill Higher Education, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 E207L.

198. Mind in Society : Development of Higher Psychological Processes

Tác giả: Vygotsky, L. S; Cole, Michael; John-Steiner, EVera; Souberman, Ellen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harvard University Presss: Cambridge, 1978Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.7 M311D.

199. Developing critical thinking in EFL classes. : An Infusion Approach

Tác giả: Lin, Yue.

Ấn bản: 1st ed. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore: Springer, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.3 D200V.

200. The Palgrave handbook of linguistic (im)politeness

Tác giả: Culpeper, Jonathan; Haugh, Michael; Kádár, Dániel Z.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basingstoke, United Kingdom: Palgrave MacMillan, 2017Nhan đề song song: Palgrave handbook of linguistic impoliteness; Palgrave handbook of linguistic politeness.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.44 P100L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L