Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. A study on while - reading techniques for reading English newspaper to intermediate students of English in Vietnam Granduation paper

Tác giả: Phan Thi Hong Van; Nguyen Bang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [420 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 420 A100S.

42. A Writer's reference includes 2009 MLA and 2010 APA Updates

Tác giả: Hacker, Diana; Jehn, Tom; Sommers, Nancy.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

43. New English File intermediate: Teacher's book

Tác giả: Oxenden, Clive; Brennan, Brian; Hudson, Christina.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207E.

44. Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495 NG454NG.

45. Teaching English indirect speech to Vietnamese 10th form students Graduation paper

Tác giả: Trần Thị Chuyên; Nguyễn Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 T200H.

46. Bài tập đặt câu tiếng Anh Sentence building

Tác giả: Nguyễn Thái Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

47. Build your vocabulary 3 Trình độ nâng cao T.3

Tác giả: Flower, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1997Nhan đề dịch: Học từ vựng tiếng Anh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [425 B510Y] (1 ).
Kho tài liệu: Kho mượn 425 B510Y.

48. Từ điển Anh - Việt

Tác giả: Nguyễn Sanh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá thông tin 2000Nhan đề song song: English - Vietnamese Dictionary .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

49. Tales of King Arthur

Tác giả: Foulds, David.

Ấn bản: Xuất bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong. Oxford University Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 T100L.

50. How to prepare for the Toeft Test Test of English as a foreign language

Tác giả: Sharpe, Pamela J.

Ấn bản: Xuất bản lần 8Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States of America Barron's Educational Series 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 H400T.

51. English Phonetics and Phonology A practical course

Tác giả: Roach, Peter; Lê Huy Lâm.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 E204P.

52. Problems in the cultural interferences through nonverbal or nonvocal communication between American and Vietnamese Assignment language and culture - Granduation paper

Tác giả: Tran Thị Thu Thuy; Nguyen Van Chien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 PR418-O] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 PR418-O.

53. Spelling

Tác giả: Cook, Gillian E; Farnum, Marisa; Gabrielson, Terry R; Temple, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 421.52 SP200L.

54. Từ điển Nhật Việt - Việt Nhật

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tiền Giang Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

55. Từ điển Anh - Việt

Tác giả: Cao Xuân Phổ; Chu Khắc Thuật; Hồ Hải Thụy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2002Nhan đề song song: English - Vietnamese dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

56. Opening doors understanding college reading

Tác giả: Cortina, Joe; Elder, Janet.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.6 O-434E.

57. Motivating secondary school students in learning writing Graduation paper

Tác giả: Pham Le Hang; Pham Hoang Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [371.3 M435-I] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 M435-I.

58. Glencoe Literature The Reader's Choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: California ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/Mc Grow - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203 C.

59. Từ điển Nhật-Việt Trình bày rõ ràng có ví dụ minh hoạ

Tác giả: Thanh Viễn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đồng Nai Đồng Nai 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

60. Tài liệu luyện thi CAE Practice Tests 3 Có kèm băng cassetle T.3 T. 3

Tác giả: Aspinall, Patricia; Nguyễn Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T103L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L