Tìm thấy 200 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 T305T.

82. Từ điển Việt - Pháp

Tác giả: Lê Khả Kế; Nguyễn Lân.

Ấn bản: In lần 4 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 1997Nhan đề song song: Dictionnare Vietnamien -Francais.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

83. Focus on writing paragraphs and essays

Tác giả: Kirszner, Laurie G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY Bedford/St. Martins 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

84. English phonetics and phonology A practical course

Tác giả: Roach, Peter.

Ấn bản: xuất bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Cambridge University Press 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 E204PH.

85. Language arts today

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA Macmillan, McGraw-hill 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.6 L106U.

86. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu. T.2

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306NH.

87. An Introduction to discourse Analysis

Tác giả: Nguyễn Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 AN311TR.

88. Dụng học Dịch từ bản in lần thứ ba,1997

Tác giả: Yule, George; Ái Nguyên; H.G. Widdowson; Hồng Nhâm; Trúc Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho mượn 401 D513H.

89. The Bedford handbook

Tác giả: Hacker, Diana.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 B201F.

90. Some American - Vietnamese cross - cultural differences in using title and names to address Graduation thesis

Tác giả: Nguyen Thanh Thuy; Huynh Thi Ai Nguyen; Pham Hoang Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 S429E] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 S429E.

91. Nhật ngữ căn bản Bộ mới: 4 tập T.4

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 NH124NG.

92. English skills with readings

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 E204L.

93. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể

Tác giả: Allan; Lê Huy Lâm; Pease, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008Nhan đề song song: The definitive book of body language.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

94. Teaching writing in second and foreign language classrooms

Tác giả: Williams, Jessica.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418 T200H.

95. Cấu trúc thông tin và trật tự cú pháp Qua các phương tiện nhấn mạnh về mặt thông tin trong tiếng Anh và tiếng Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (20). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C125TR.

96. Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ

Tác giả: Trần Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.809 B309T.

97. The aims of argument a brief guide

Tác giả: Crusius, Timothy W; Channell, Carolyn E.

Ấn bản: Brief ed., 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 A103S.

98. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu T.2

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: T.p Hồ Chí Minh Trẻ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306NH.

99. Từ điển Anh - Anh - Việt

Tác giả: Quang Hùng; Ngọc Ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb Từ điển bách khoa 2007Nhan đề song song: English - English - Vietnamese Dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

100. Đàm thoại tiếng Nhật cấp tốc

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 Đ104TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L