Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Glencoe Literature The Reader's Choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: California ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/Mc Grow - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203 C.

2. Glencoe Literature The Reader's Choice World Literature

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/McGraw - Hill. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

3. Glencoe Literature The Reader's Choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe/McGraw - Hill. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L