Tìm thấy 244 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. TOEFL test of English as a foreign language

Tác giả: Sullivan, Patricia Nobel; Gail Abel Brenner; Grace yi Qiu Zhong; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420T.

122. A writer's resource a handbook for writing and research

Tác giả: Maimon, Elaine P; Peritz, Janice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314E.

123. Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người

Tác giả: Lê Hồng Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Nhan đề song song: Cours de grammaire et orthographe pour tous.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 445 NG550PH.

124. Writer's choice Grammar and composition

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill. Glencoe 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 WR314E.

125. Ngữ pháp tiếng Pháp cho mọi người

Tác giả: Phạm Danh Môn; Tuấn Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001Nhan đề song song: Grammaire Francáie à la portée de tous.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 445 NG550PH.

126. Mosaic one a content-based grammar

Tác giả: Werner, Patricia K; Baker, Lida R; Curran, Mary; Werner, Patricia K.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1996Nhan đề song song: Content-based grammar.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

127. Glencoe writer's choice: Grade 10 Grammar and composition

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, ... McGraw - Hill. Glencoe 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 GL203C.

128. Thực hành ngữ pháp tiếng Hán hiện đại

Tác giả: Nguyễn Hữu Trí.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà Nẵng Đà Nẵng 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 TH552H.

129. Glencoe writer's choice: Grade 9 Grammar and composition

Ấn bản: Texas edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, ... McGraw - Hill. Glencoe 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 GL203C.

130. English grammar in Use 136 đề mục

Tác giả: Murphy, Raymond.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 M458TR.

131. A writer's resource A handbook for writing and research

Tác giả: Maimon, Elaine P; Elaine P. Maimon; Janice H. Peritz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 WR300T.

132. New English File pre-intermediate teacher's book

Tác giả: Oxenden, Clive; Koenig, Christina Latham; Seligson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207E.

133. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 C460S.

134. Tiếng Việt - mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa

Tác giả: Cao Xuân Hạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 PH431C.

135. Ngữ pháp Tiếng Việt (Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học Sư phạm) T.1

Tác giả: Diệp Quang Ban; Hoàng Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 NG550P.

136. English File Intermediate: Student's book

Tác giả: Koenig, Christina Latham; Oxenden, Clive.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

137. English File Pre-Intermediate: Student's book

Tác giả: Koenig, Christina Latham; Oxenden, Clive; Seligson, Paul.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

138. English File Upper-Intermediate: Student's book

Tác giả: Koenig, Christina Latham; Oxenden, Clive.

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

139. Ngữ pháp Tiếng Việt (Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học Sư phạm) T.2

Tác giả: Diệp Quang Ban; Hoàng Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 NG550P.

140. Ngữ pháp Việt Nam

Tác giả: Diệp Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 NG550P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L