Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Objective-C for iPhone developers a beginner's guide

Tác giả: Brannan, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-400B.

2. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

3. Silverlight 1.0

Tác giả: Rader, Devin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 S309V.

4. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

5. Microsoft office access 2003 Introductory edition

Tác giả: O'Leary, Timothy J; Linda I. O'Leary; Timothy J. O'Leary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston ... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 M300C.

6. Professional Visual Studio 2008 extensibility

Tác giả: Nayyeri, Keyvan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.2 PR400F.

7. HTML, CSS & JavaScript mobile development for dummies

Tác giả: Harrel, William.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2011Nhan đề song song: HTML, CSS, and JavaScript mobile development for dummies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 HTML.

8. App Empire : Make money, have a life, and let technology work for you

Tác giả: Mureta, Chad.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.3 A100P.

9. Beginning Android 4 application development

Tác giả: Wei-Meng Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis : John Wiley & Sons 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.3 B200G.

10. Beginning iOS programming : building and deploying iOS applications

Tác giả: Harris, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.26 B200G.

11. Android game programming for dummies

Tác giả: James, Derek.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 794.8 A105R.

12. iOS cloud development for dummies

Tác giả: Goldstein, Neal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.76 I-312S.

13. Adventures in coding

Tác giả: Holland, Eva; Minnick, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 A102V.

14. Java programming for Android developers for dummies

Tác giả: Burd, Barry.

Ấn bản: 2nd edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken: John Wiley & Sons, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.133 J100V.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L