Tìm thấy 75 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Vi tính thật là đơn giản 486 mẹo vặt khi sử dụng máy tính T.2

Tác giả: Dương Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Nxb. Đà Nẵng Đà Nẵng 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.2 V300T.

42. How to do everything with Photoshop Elements 4.0

Tác giả: Plotkin, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill/Osborne 2006Nhan đề song song: Photoshop Elements 3.0.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.6 H435T.

43. Process analysis and improvement tools and techniques

Tác giả: Seppanen, Marvin S; Chandra, Charu; Kumar, Sameer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR419E.

44. Tự học SQL server 2005 trong 10 tiếng

Tác giả: Nguyễn Thanh Quang; Hoàng Anh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 T550H.

45. Gold Run Snowmobile, Inc. Sales, service, and storage of snowmobiles and equipment : A computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounting, level two, Microsft Windows CD-ROM version

Tác giả: Mansuetti, Leland; Weidkamp, Keith.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.028 G428D.

46. Vi tính thật là đơn giản 669 thắc mắc khi sử dụng máy tính. Hướng dẫn cài các hệ điều hành Windows và một số phần mềm ứng dụng khác T.4

Tác giả: Dương Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.2 V300T.

47. Case studies for the medical office Capstone billing simulation

Tác giả: Sanderson, Susan M.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.285 C100S.

48. Microsoft SQL server 7.0

Tác giả: Trần Văn Tư; Phú Thành; Thiên Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.26 M300S.

49. QuickBooks 2007 Financial software for small business

Tác giả: Fox, Cindy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill/Osborne Media 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 QU301K.

50. Hướng dẫn làm kế toán tài chính bằng EXCEL

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

51. Xử lý ảnh thành thạo trên Photoshop 8.0 (CS) & 9.0 (CS2)

Tác giả: Thành Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 X550L.

52. Thiết kế Flash với các thành phần dựng sẵn

Tác giả: Nguyễn Trường Sinh; Hoàng Đức Hải; Lê Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 TH308K.

53. Office XP brief edition

Tác giả: Norton Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.369 O-300C.

54. Foundations of soft case-based reasoning

Tác giả: Pal, Sankar K; Shiu, Simon C. K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.3 F435D.

55. Cấu trúc dữ liệu phân tích thuật toán và phát triển phần mềm

Tác giả: Hồ Thuần; Hồ Cẩm Hà; Trần Thiên Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.7 C125T.

56. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm

Tác giả: Nguyễn Văn Tỵ; Nguyễn Việt Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 GI-108T.

57. Hudson continuous integration in practice

Tác giả: Burns, Ed; Prakash, Winston.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Mcgraw Hill Education, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 H500D.

58. Excel 2007 formulas

Tác giả: Walkenbach, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 E207C.

59. Java elearning kit for dummies

Tác giả: Mueller, John Paul.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.133 J100V.

60. JavaFX for dummies

Tác giả: Lowe, Doug.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 J100V .

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L