Tìm thấy 75 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Office 2013 elearning kit for dummies

Tác giả: Wempen, Faithe.

Ấn bản: 1st edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 O-427F.

62. Office 2010 just the steps for dummies

Tác giả: Marmel, Elaine J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2010Nhan đề song song: Microsoft Office 2010 just the steps for dummies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 M301R.

63. Java programming interviews exposed

Tác giả: Markham, Noel; Milette, Greg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.13 J100V.

64. Lifehacker : the guide to working smarter, faster, and better

Tác giả: Pash, Adam; Trapani, Gina.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.16 L300F.

65. Word 2010 elearning kit for dummies

Tác giả: Lowe, Lois V; Quin, Liam R. E.-; Wempen, Faithe-.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 W434D.

66. Effective methods for software and systems integration

Tác giả: Summers, Boyd L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 E200F.

67. Testing and quality assurance for component-based software

Tác giả: Gao, Jerry; Tsao, H.-S. J; Wu, Ye.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston ; Artech House, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 005.14.

68. Head first object-oriented analysis and design

Tác giả: McLaughlin, Brett; Pollice, Gary; West, David.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly, 2007Nhan đề song song: Object-oriented analysis and design.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

69. Enterprise cloud computing : technology, architecture, applications

Tác giả: Shroff, Gautam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.36.

70. Head First design patterns

Tác giả: Freeman, Eric; Robson, Elisabeth; Sierra, Kathy; Bates, Bert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1.

71. Software development and professional practice

Tác giả: Dooley, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Apress ; Distributed to the trade worldwide by Springer, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1.

72. Learning and soft computing : support vector machines, neural networks, and fuzzy logic models

Tác giả: Kecman, V.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 006.3.

73. Software quality engineering : Testing, quality assurance, and quantifiable improvement

Tác giả: Tian, Jeff.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

74. TCP/IP sockets in C : practical guide for programmers

Tác giả: Donahoo, Michael J; Calvert, Kenneth L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.713 T000C.

75. Visual usability : principles and practices for designing digital applications

Tác giả: Schlatter, Tania; Levinson, Deborah A.

Ấn bản: 1 edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Morgan Kaufmann, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 V300S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L