Tìm thấy 35 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Objective-C for iPhone developers a beginner's guide

Tác giả: Brannan, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-400B.

2. Software engineering a practitioner's approach

Tác giả: Pressman, Roger S.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1 S427W.

3. Oracle self-service applications

Tác giả: Cameron, Melanie Anjele.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Osborne Media 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

4. Object-oriented and classical software engineering Object-oriented & classical software engineering

Tác giả: Schach, Stephen R.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Numerical methods for engineers with software and programming applications

Tác giả: Chapra, Steven C; Canale, Raymond P.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.4 N511E.

6. Computer accounting with QuickBooks Pro 2007

Tác giả: Ulmer, Donna. -- Adventures in Reading

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C429P.

7. Object-oriented and classical software engineering

Tác giả: Schach, Stephen R; Stephen R. Schach.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill Higher Education. 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-418J.

8. Pipelined processor farms structured design for embedded parallel systems

Tác giả: Fleury, Martin; Downton, A. C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.2 P313E.

9. Statistics tutor tutorial and computational sofware for the behavioral sciences

Tác giả: Allen, J. D; D. J. Pittenger; J. D. Allen.

Ấn bản: 2rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: John Wiley & Son 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300.285 ST100T.

10. Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tác giả: Tennick, Art.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 PR101T.

11. Introduction to Quickbooks pro 2002 Sleeter

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Glencoe / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.904 Q525K.

12. Software industry accounting

Tác giả: Morris, Joseph M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.834 S427W.

13. Microcomputer accounting Tutorial and applications for peachtree complete accounting, release 8.0

Tác giả: Anders, Gregory E; Nelson, Sally; Spiegelberg, EmmaJo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 M301R.

14. Computer accounting with Peachtree complete 2004 for Microsoft windows Release 11.0

Tác giả: Yacht, C.

Ấn bản: 8th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C429P.

15. Peter Norton's computing fundamentals

Tác giả: Beatty, Teresa; Caruso, Robert.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw-Hill. Glencoev 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 P207E.

16. Fundamentals of digital logic with VHDL design

Tác giả: Brown, Stephen D; Vranesic, Zvonko G.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill Companies 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.39 F512D.

17. How to do everything with Photoshop Elements 4.0

Tác giả: Plotkin, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill/Osborne 2006Nhan đề song song: Photoshop Elements 3.0.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.6 H435T.

18. Process analysis and improvement tools and techniques

Tác giả: Seppanen, Marvin S; Chandra, Charu; Kumar, Sameer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR419E.

19. Gold Run Snowmobile, Inc. Sales, service, and storage of snowmobiles and equipment : A computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounting, level two, Microsft Windows CD-ROM version

Tác giả: Mansuetti, Leland; Weidkamp, Keith.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.028 G428D.

20. Case studies for the medical office Capstone billing simulation

Tác giả: Sanderson, Susan M.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.285 C100S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L