Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Software engineering a practitioner's approach

Tác giả: Pressman, Roger S.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1 S427W.

2. Head first object-oriented analysis and design

Tác giả: McLaughlin, Brett; Pollice, Gary; West, David.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly, 2007Nhan đề song song: Object-oriented analysis and design.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

3. Enterprise cloud computing : technology, architecture, applications

Tác giả: Shroff, Gautam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.36.

4. Head First design patterns

Tác giả: Freeman, Eric; Robson, Elisabeth; Sierra, Kathy; Bates, Bert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1.

5. Software development and professional practice

Tác giả: Dooley, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Apress ; Distributed to the trade worldwide by Springer, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1.

6. Learning and soft computing : support vector machines, neural networks, and fuzzy logic models

Tác giả: Kecman, V.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 006.3.

7. Software quality engineering : Testing, quality assurance, and quantifiable improvement

Tác giả: Tian, Jeff.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L