Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Word cho người mới bắt đầu

Tác giả: Công Bình; Thành Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 W400RD.

2. Bảo dưỡng máy vi tính bằng phần mềm

Tác giả: Công Bình; biên soạn; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 B108D.

3. Hướng dẫn sử dụng microsft access version 2.0 T.1

Tác giả: Hoàng Quốc Ơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

4. Phần mềm và phần cứng làm việc với nhau ra sao?

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. -- Ban biên dịch Casada

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

5. Kỹ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành T.2

Tác giả: Pressman, Roger S; Ngô Trung Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 K300NGH.

6. Nhập môn đồ họa máy tính

Tác giả: Lương Chi Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 NH123M.

7. Excel cho người mới bắt đầu

Tác giả: Công Bình; Thành Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 E-200X.

8. Hướng dẫn sử dụng microsft access version 2.0 T.2

Tác giả: Hoàng Quốc Ơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

9. Những bài giảng và thực hành Windows NT Server 4.0

Tác giả: Nguyễn Quang Hoà; Ngô Ánh Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (6).

10. Bill Gates con đường đến tương lai

Tác giả: Gatlin, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Trẻ 2001Nhan đề song song: Bill Gates the path to the future.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 B300L.

11. Tư duy trong JAVA T.1

Tác giả: Ngô Trung Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học & kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 T550D.

12. Thống kê thực hành với sự trợ giúp của SPSS và Winstata

Tác giả: Ngô Văn Thứ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học & kỹ thuật 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 519.5 TH455K.

13. Phần mềm máy tính

Tác giả: Đức Tùng; Phú Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 PH121M.

14. Kỹ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành T.1 Tập I

Tác giả: Pressman, Roger S; Ngô Trung Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 K300NGH.

15. 109 bài tập C, C++, C++5 Dos & Windows

Tác giả: Hoàng Minh Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

16. Làm chủ Microsoft Windows 2000 server Vận hành và khai thác Windows 2000 T.1

Tác giả: Phạm Hoàng Dũng; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

17. Tự học Excel và tài chính kế toán với Excel trong 10 tiếng

Tác giả: Hoàng Anh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.54 T550H.

18. Internet Explorer 5

Tác giả: VN - Guide. -- VN - Guide

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L