Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phát triển phần mềm dạy học STD Student - Teacher - Develoment

Tác giả: Nguyễn Thị Liên; Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004 PH110TR.

2. Xây dựng phần mềm HTTP SERVER

Tác giả: Phạm Ích Dẫn; Nguyễn Văn Tam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 X126D.

3. Phần mềm quản lý thư viện Chuyên đề tốt nghiệp

Tác giả: Lê Quang Hiệp; Mai Thúy Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 PH121M] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 PH121M.

4. Phát triển phần mềm quản lý tuyển dụng Chuyên đề tốt nghiệp

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Ngọc Quang; Trần Quang Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005.1 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005.1 PH110TR.

5. Phát triển phần mềm theo phương pháp RATIONAL UNIFIED PROCESS

Tác giả: Triệu Anh Dũng; Đặng Văn Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 PH110TR.

6. Xây dựng phần mềm phục vụ bài toán quản lý và khai thác số liệu điều tra yêu cầu di dân và các công trình trong cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 1A

Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng; Lê Hùng Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 X126D.

7. Hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu sinh viên

Tác giả: Phạm Việt Hùng; Mai Thúy Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005.3 H250TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005.3 H250TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L