Tìm thấy 180 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Handle with care motivating and retaining your employees

Tác giả: Glanz, Barbara A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2002Nhan đề song song: Handle with care motivating and retaining employees.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H105D.

102. Văn hoá tổ chức & lãnh đạo Dành cho sinh viên đại học, cao học ngành Quản trị - Kinh tế, giám đốc nhân sự, giám đốc PR, CEO

Tác giả: Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

103. Strategic management creating competitive advantages

Tác giả: Dess, Gregory G; Lumpkin, G. T; Taylor, Marilyn L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

104. Management dynamics merging constraints accounting to drive improvement

Tác giả: Caspari, John A; Caspari, Pamela.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

105. M&A mua lại và sáp nhập căn bản Các bước quan trọng trong quá trình mua bán doanh nghiệp và đầu tư

Tác giả: Frankel, Michael E. S; Minh Khôi; Xuyến Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.1 M000A.

106. Product lifecycle management driving the next generation of lean thinking

Tác giả: Grieves, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 PR400D.

107. Cẩm nang hướng dẫn mua lại và sát nhập Các công cụ hỗ trợ quy trình hợp nhất ở mọi cấp độ

Tác giả: Galpin, Timothy J; Herndon, Mark; Nguyễn Hữu Chính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh; Tinh Văn Media 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.1 C120N.

108. Management information systems for the information age

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve; McCubbrey, Donald J.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

109. Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành Trường hợp Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 300.72 Đ452M.

110. Think two products ahead secrets the big advertising agencies don't want you to know and how to use them for bigger profits

Tác giả: Mack, Benjamin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 TH311K.

111. The bear necessities of business building a company with heart

Tác giả: Clark, Maxine K; Joyner, Amy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B200R.

112. Business process outsourcing the competitive advantage

Tác giả: Click, Rick L; Duening, Thomas N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2005Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

113. Managerial accounting

Tác giả: Garrison, Ray H; Noreen, Eric W.

Ấn bản: 8th ed. Ray H. Garrison, Eric W. NoreenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

114. Business and administrative communication

Tác giả: Locker, Kitty O.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

115. Strategic management formulation, implementation, and control

Tác giả: Pearce, John A; Robinson, Richard B. (Richard Braden).

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

116. Know-How - 8 Kỹ năng của người thành công

Tác giả: Charan, Ram; Trần Hữu Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 KN400W.

117. Essentials of marketing: A global-managerial approach

Tác giả: Perreault, William D; McCarthy, E. Jerome.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E206S.

118. 5 chất xúc tác để đạt mức tăng trưởng triệu đô Đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới

Tác giả: Birol, Andy; Đặng Thu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động : Công ty Sách Bách Việt 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 N114C.

119. The cash flow solution the nonprofit board member's guide to financial success

Tác giả: Linzer, Richard; Linzer, Anna.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey Bass 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C109H.

120. Black Power Inc. the new voice of success

Tác giả: Daniels, Cora.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 BL101K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L