Tìm thấy 180 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Essentials of marketing A marketing strategy planning approach

Tác giả: Perreault, William D; Cannon, Joseph P; McCarthy, E. Jerome.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E206S.

122. Fundamental managerial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 F512D.

123. Communicating at work principles and practices for business and the professions

Tác giả: Adler, Ronald B. (Ronald Brian); Elmhorst, Jeanne Marquardt.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C429M.

124. Operations management

Tác giả: Stevenson, William J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434E.

125. Basic marketing management

Tác giả: Dalrymple, Douglas J; Douglas J. Dalrymple; Leonard J. Parsons.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... John Wiley & Sons 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 B100S.

126. Strategic management concepts and cases

Tác giả: Thompson, Arthur A; Strickland, A. J. (Alonzo J.).

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Irwin McGraw Hill 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

127. Lãnh đạo nhóm Giải pháp chuyên nghiệp cho các thách thức thường nhật

Tác giả: Nguyễn Thu Hà.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 L107Đ.

128. Annual editions: Production and operations management. 2001/2002

Tác giả: Shukla, P. K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut. Dushkin / McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A105N.

129. Fundamentals of corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A; Jordan, Bradford D; Westerfield, Randolph.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 F512D.

130. Dangerous markets managing in financial crises

Tác giả: Barton, Dominic; Newell, Roberto; Wilson, Gregory P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 D106E.

131. Microsoft Office Access 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I; O'Leary, Timothy J.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2004Nhan đề song song: Office Access 2003, brief.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

132. Microsoft Office Access 2003 Introductory

Tác giả: Haag, Stephen; James Perry; Stephen Haag.

Ấn bản: BrifeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

133. E-business privacy and trust planning and management strategies

Tác giả: Shaw, Paul (Paul D.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E200B.

134. Fundamental managerial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P; Olds, Philip R; Tsay, Bor-Yi.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/ Irwin 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 F512D.

135. Essentials of contemporary management

Tác giả: Jones, Gareth R; George, Jennifer M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Nhan đề song song: Contemporary management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 E206S.

136. Process analysis and improvement tools and techniques

Tác giả: Seppanen, Marvin S; Chandra, Charu; Kumar, Sameer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR419E.

137. From cost to performance management A blueprint for organizational development

Tác giả: Stenzel, Catherine; Stenzel, Joe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 FR429C.

138. Business driven technology

Tác giả: Haag, Stephen; Baltzan, Paige; Phillips, Amy.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

139. Fishing grounds defining a new era for American fisheries management

Tác giả: -- H. John Heinz III Center for Science, Economics, and the Environment

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 F313H.

140. The four kinds of sales people how and why they excel--and how you can too

Tác giả: Mache, Chuck.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.85 F435R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L